Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Spracovanie dát Upratovacie práce Kopírovacie služby Administratívne práce Navrhovanie webových stránok Prieskum trhu a verejnej mienky Poradenská činnosť vo vodnom hospodárstve Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie Prevádzkovanie verejného vodovodu II. a III. kategórie Prenájom ...

Skladovanie Sťahovacie služby Donášková služba Služby požičovní Fotografické služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie autoumyvárne Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Čistenie kanalizačných ...

Zmenáreň Masérske služby Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom športových potrieb Činnosť účtovných poradcov Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie leteckej prepravy Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej ...

Verejné obstarávanie Technik požiarnej ochrany Opravy a montáž vodomerov Oprava elektrických zariadení Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Vykonávanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie ...

Prenájom nehnuteľností. Výskum v oblasti technických a prírodných vied Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie. Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom. Vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektova zariadení. Kúpa tovaru za ...

Faktoring a forfaiting Údržba verejnej zelene Čistenie miestnych komunikácií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v stavebníctve Výroba hotových jedál a polotovarov Výroba pekárských a cukrárských výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Zber a vývoz komunálneho odpadu v meste alebo obci Predaj na priamu ...

Betonárske práce Prenájom lešení Píliarska výroba Montáž sadrokartónu Výroba výrobkov z papiera Výroba výrobkov z plastov Úprava priemyselných vôd Úprava trávnatých porastov Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba drevených obalov a paliet Výroba plastov v primárnej forme Zemné, búracie a výkopové ...

Kopanie studní Stavebné cenárstvo Fotografické služby Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva. Montáž a inštalácia motorovej čerpacej techniky. Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - I Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I Výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske ...

Upratovacie práce. Reklamná činnosť. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Prieskum trhu a verejnej mienky. Kancelárske a sekretárske služby. Prevádzkovanie športových zariadení. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Murárstvo Upratovacie služby Zváračské práce Obkladačské práce Zemné a výkopové práce Úprava a rozvod pitnej vody Prípravné práce pre stavbu Zahradnícke a sadovnícke práce Búracie práce bez použitia výbušnín Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Podlahárske práce Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Činnosť účtovného poradcu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Vykonávanie izolácií proti vlhkosti Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Zemné a búracie práce v rozsahu voľných živností Chemické čistenie vodných, chladiarenských, ...

Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Výroba priemyselných vysávačov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení ...

Upratovacie práce. Donášková služba Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prieskum trhu a verejnej mienky. Finančný a operatívny leasing. Kancelárske a sekretárske služby. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu. Reklamná činnosť v rozsahu voľných živností. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Upratovacie práce. Reklamná činnosť. Faktoring a forfaiting. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Prieskum trhu a verejnej mienky. Finančný a operatívny leasing. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ...

Pohostinská činnosť Prenájom športových potrieb Výroba, úprava a rozvod vody Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Organizovanie športových podujatí Údržba a kosenie trávnatých plôch Prevádzkovanie čističky odpadových vôd Servis športového náradia a športových potrieb Pomocné ...

Čistenie kanalizačných systémov. Diagnostika kanalizačných potrubí. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných ...

Čistenie kanalizácií Výroba výrobkov z kože Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Veľkoobchod so spotrebným a priemyselným tovarom

Činnosti související s odpadními vodami Činnosti související s pozemní dopravou Nespecializovaný velkoobchod Velkoobchod s odpadem a šrotem Výroba plastových obalů Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím

Skladovanie Obsluha čističky odpadových vôd Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie V-I Informatívne ...

Vývoj, výroba a servis v odboroch: prevodové zariadenia, vysokozdvíhacie vozíky, okrem vyhradených zdvíhacích zariadení, jednoúčelové a univerzálne stroje v rozsahu voľných a remeselných živností, stavebné a cestné stroje, kolesové a pásové traktory Vedenie účtovníctva Ekonomické a organizačné poradenstvo Oprava a úprava - prestavba motorových ...

Vykonávanie odberu vôd a zemín. Sanácia znečistenia podzemných vôd. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - II Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti. Výroba a prenájom zariadení na čistenie a úpravu vody. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...