Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Výroba a rozvod vody Odvádzanie odpadových vôd Poradenská činnosť v oblasti ekológie Obstarávateľská činnosť v oblasti služieb Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb

Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Prieskum trhu Kopírovacie činnosti Prenájom spotrebného tovaru Prenájom motorových vozidiel Vyhotovovanie webových stránok Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizačno - ekonomické poradenstvo Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení Podnikateľské ...

Výroba nápojov Kuriérske služby Kozmetické služby Sťahovacie služby Donášková služba Prevádzkovanie verejných WC Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb v rybárstve Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a propagačné činnosti Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Laboratórne služby - analýza vody Konzultačná a sprostredkovateľská činnosť Informatívne testovanie, meranie, analýzy, kontrola Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre ...

Výroba tovarov z plastov Čistenie odpadových vôd Výroba chemických výrobkov Výroba neelektrických prístrojov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Sanácia, dekontaminácia a remediácia vôd a zemín Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení Výroba a rozvod vody Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Poradenská činnosť Výroba výrobkov z plastu Podnikateľské poradenstvo Výroba, predaj a servis ČOV Reklamná činnosť a propagácia Výroba prepravných bední a paliet Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu a služieb, ...

Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Skladovanie Sklenárske práce Fotografické služby Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a montáž tieniacej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým ...