Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Výkon činnosti stavbyvedúceho Vykonávanie priemyselných stavieb Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii ...

Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Kúpa a predaj lodí, lodných motorov a lodného príslušenstva Prenájom hnuteľných vecí - lodí a lodných športových potrieb Organizovanie športových, ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Čistenie komunikácií Prevádzkovanie knižníc Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obstarávateľské služby v ...

Reklamná a propagačná činnosť Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Skladovanie Finančný leasing Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v ...

Fotografické služby Manipulácia s tovarom Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Výkon činnosti stavebného dozoru Geodetické a kartografické činnosti Zimná a letná údržba komunikácií Prevádzkovanie športových ...

Kopanie studní Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prevádzkovanie verejných WC Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu Poskytovanie služieb v ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Zemné práce Zámočníctvo Overovanie určených meradiel Čistenie a údržba komunikácií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody Oprava vyhradených technických zariadení elektrických Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Mechanické čistenie ...

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Mechanické prečistenie potrubia a kanalizačných zariadení Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a kultúrno-spoločenských ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v rybárstve Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Prieskum trhu Čistenie budov Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba športových potrieb Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Zemné, búracie a výkopové práce Prenájom ...

Krajčírstvo Úprava zelene Výroba hračiek Betonárske práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Výroba dekoratívnych predmetov Vodoinštalačné a kúrenárske práce Sprostredkovateľská činnosť v obchode Administratívne práce - kopírovacie práce Maliarske, ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby predaj v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej techniky Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prevádzkovanie čističky odpadových vôd Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Skladovanie Sťahovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, ...

Lektorská činnosť v oblasti stavebníctva Maliarske a natieračské práce, tapetovanie Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Čistenie komunikácií a odpratávanie snehu Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Prevádzkovanie verejných garáži a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Počítačové služby Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k ...

Inžinierska činnosť - zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné ...

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamná činnosť Zásielkový predaj Prieskum trhu - marketing Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Nákup apredaj prostredníctvom internetu Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Reklama a obchod prostredníctvom internetového portálu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...