Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb. Nabízí zpracování pasportů a provozních řádů, zajišťění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod, rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odvoz a likvidaci kalu ze ...

Služby: - vodovody a kanalizace Poruchy: tel.: 800 101 047

Vodohospodářská společnost. Výroba, dodávka: -pitné vody

Vodovody a kanalizace. Vodárenské služby. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vodovody a kanalizace, úprava a rozvod vody. -revize a monitoring kanalizací -trasování kanalizací -čištění kanalizací a stok -čištění domácích kanalizací.

Služby: -provozování vovovodů a kanalizací -laboratorní činnost s akreditovanou laboratoří -stavební činnost-výstavba vodovodů a kanalizací -projekční činnost v oboru.

Inženýrské služby. Projektová činnost v investiční výstavbě: -poradenská činnost v oboru vodního hospodářství -navrhování vodohospodářských technologií -zpracování dokumentace. Provádění inženýrských staveb: -provádědní vodovodů a kanalizací -cementové vystýlky potrubí a řadů -čištění vodovodních a kanalizačních ...

Vodárenská a kanalizační společnost. Rozvod vody.

Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdroje Montáž - čerpadla Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdrojeopravy a čištění - studny

Vrtání studní - zeměvrtné práce Vrtání studní

Pronájem - nebytové prostory Vodovodní a kanalizační přípojky Vývoz - septiky Rozbory pitných a odpadních vod Dodávka - pitná vodaodvod a čištění - voda Instalace - rozvody vody Školící středisko

Výroba a dodávka - tepelná energie

Rozbor vody v oblasti odpadních vod, pitných a povrchových vod Laboratorní testy vody - pitná - povrchová - odpadní

Nákladní doprava - vnitrostátní Opravy - osvětlení Výroba a distribuce - teplo Správa - nemovitosti Zemní práce

Návrhy - elektrické vytápění a ohřev Elektrické vytápění a ohřev - efektivní vytápění interiérů, exteriérů a technologií - vytápění hal, infravytápění - komplexní služby od návrhu až po revize

Inženýrská činnost ve výstavbě Projekce - vodohospodářské stavby - rybníky včetně rekonstrukce Stavba - kanalizace Projekce - vodní nádrže včetně rekonstrukce Úprava vody Úprava a revitalizace - vodní toky

Opravy - ruční čerpadla Vrtání studen a čištění stavajících vrtů - vyhledávání vody, geopatogeních zón před výstavbou a výstavbě rodinných domů

Nákladní doprava Dodávka - teplo Dodávka - teplá voda

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -Velkoobchod a maloobchod -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Opravy silničních ...

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské ...