Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Výroba obuvi Preklad nákladov Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a nástrojov Kancelárske a sekretárske služby Veľkoobchod so živými zvieratami Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkooobchod v rozsahu voľných živností Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Výroba ...

Prieskum trhu Spracovanie údajov Zásielkový predaj Sekretárske služby Fotografické služby Vedenie účtovníctva Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Čistenie a opravy kanalizácie Automatizované spracovanie dát Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ...

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Čistenie kotlov od spalín v spaľovacom priestore Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Pradenská činnosť v oblasti vodohospodárstva na zlepšenie účinnosti energetických zariadení Chemické čistenie kotlov, nádrží a nádob od vodného kameňa bez ...

Kúrenárske práce Reklamné činnosti Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravne práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Maliarske a natieračské práce Kompletačné a dokončovacie práce Zámočníctvo a zváračské práce Dodávka a montáž oceľových konštrukcií Služby v oblasti ...

Ťažba dreva. Odťahová služba Výroba píliarska. Reklamné činnosti. Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov. Podnikateľské poradenstvo. Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Maliarske a natieračské práce Prenájom strojov a prístrojov. Kompletačné a dokončovacie práce Výroba drobných výrobkov z ...

Montáž nábytku Upratovacie práce Reklamné činnosti Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie školení a kurzov Štatistické vyhodnocovanie procesov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž konštrukcií, nádrží a hál Inžinierske činnosti (strojárstvo, chem. ...

Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Prevádzkovanie vodovodných sietí Vykonávanie priemyselných stavieb Prevádzkovanie kanalizačných sietí Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a ...

Výroba a rozvod vody Odvod odpadových vôd Prenájom nehnuteľností Prevádzkovanie čističky odpadových vôd Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Opravy vodomerov Vodoinštalatérstvo Výroba ventilov a armatúr Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Rozbor pitných a odpadových vôd Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie verejných vodovodov Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rámci voľných živností Prevádzkovanie verejných ...

Murárstvo Skladovanie Zámočníctvo Izolatérske práce Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Tapetárske a sklenárske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Lešenárske ...

Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb Zabezpečovať výkon správy majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s právnymi predpismi, vrátane nasledujúcich činností: - zabezpečovať ...

Montáž určených meradiel Výroba priemyselných hnojív Protikorózna ochrana - nátery Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Pohostinská činnosť Oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a vývoz fekálií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Zemné práce Sprostredkovanie obchodu Pílenie a hobľovanie dreva povinné poúčanie vodičov Výroba transportného betónu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel Odstraňovanie odpadu - čistenie kanalizácií a žúmp a odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu

Výroba obuvi Vedenie účtovníctva Výroba gumových zmesí Prenájom nehnuteľností Automatizované spracovanie dát Výroba obuvníckych polotovarov Kancelárske a sekretárske služby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb Sprostredkovanie ...

Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Práce so stavebnými mechanizmami Výroba, opravy a montáž meradiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Maliarske, natieračské a sklenárske práce Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Opravy elektroinštalácii v ...

Prieskum trhu Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Údržba verejnej zelene Prevádzkovanie práčovne Výroba, úprava a rozvod vody Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Údržba, čistenie a opravy ciest a chodníkov Váženie materiálu na cestnej nákladnej váhe Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Porez dreva Zemné práce Zámočníctvo Demoláčne práce Výroba píliarska Lešenárske práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Natieračské práce /dopravné značenie/ Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Odstraňovanie odpadu - čistenie kanalizačných vpustov Poskytovanie služieb v ...

Stierkovanie Vývoz fekálií Omietkarské práce Montáž a demontáž lešenia Maliarske a natieračské práce Kompletačné a dokončovacie práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba jednoduchých výrobkov z betónu Demolácie a prípravné práce pre stavbu Montáž sadrokartónu a kazetových stropov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a ...

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba nábytku do kancelárií a obchodov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom Maliarske, natieračské práce a sklenárske ...

Čistenie kanalizačných systémov

Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Výroba a rozvod stlačeného vzduchu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody Sprostredkovanie obchodu, služieb ...

Výkon bezpečnostnotechnickej služby Výroba píliarská a impregnácia dreva Technik a špecialista požiarnej ochrany Činnosť vykonávaná banským spôsobom Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia Výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou Výroba, predaj a oprava strojových zariadení Opravy, plnenie a ...

Hydroizolácie Sprostredkovanie obchodu Zemné výkopové práce Maloobchod s použitým tovarom Maliarske a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd z kanalizácií Vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou technikou

Klampiarstvo Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v ...