Naučit se asertivní chování, správný time management anebo multitasking vás mohou naučit kurzy pro firmy. Stejně tak přijdou vhod rekvalifikační kurzy, díky kterým se naučíte novou dovednost anebo získáte oprávnění pro realizaci určitých činností.

Služby: -koordinátor BOZP na staveništi -poskytování služeb v oblasti BOZP -technicko-organitační činnost v požární ochraně.

- Poskytujeme kompletní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Naše firma má v těchto oblastech dlouholeté zkušenosti a požadovanou odbornou způsobilost. Naše služby poskytujeme řadu let a zaručujeme kvalitu a odbornost prováděných prací. Svou činnost orientujeme převážně na ...

Organizační agentura. Reklamní agentura. Služby: - produkce vzdělávacích akcí, kongresů a konferencí - produkce společenských akcí na klíč -reklama, komplexní reklamní služby -designérské služby.

Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí: -vzdělávání učitelů a odborníků.

Školení - elektro Školení - vazači - jeřábníci - lešenáři - strojníci - motorové pily - řidiči referenčních vozidel - hydraulická ruka - topiči - vysokozdvižné vozíky

Výhradní dovozce: -vysokozdvižné vozíky pro Českou a Slovenskou republiku: -elektrické -dieselové -benzínové -plynové -o nosnostech 700 - 16.000 kg se zdvihem 1, 6 - 8, 5 m -garant záručního i pozáručního servisu pro obě republiky

Poradenská a vzdělávací společnost. Služby: - poradenství v oblasti personálního managementu a obecného managementu - vzdělávání dospělých: - vzdělávací kurzy zaměřené především na rozvoj sociálních dovedností a manažerských dovedností - odborné kurzy zaměřené na lektorské dovednosti, pracovní právo, prezentační ...

Revize a zkoušky plynu v průmyslu. Kontroly plynu v průmyslu. Plynové otopy sklářských agregátu. Plynové otopy sklářských pecí a van. Revize kyslíku v průmyslu. Revize a zkoušky dusíku. Speciální plynové otopy. Revize a zkoušky plynových hořáků. Kontroly plynových zařízení. Revize a zkoušky v průmyslu: - rozvody topných a technických ...

Zájmové sdružení, soubor regionálně propojených firem, podnikatelů - zpracovatelé plastů. Komunikační fórum pro členy Plastikářského klastru. Aktivity klastru: - vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů - výzkum a vývoj, inovace - společný nákup produktů a služeb - prezentace a propagace klastru.

Účetní a ekonomické služby: -vedení, kontrola, zpracování účetnictví. Poradenství: -daňové, daňový poradce -ekonomické, účetní. Kurzy: -účetnictví jednoduché -účetnictví podvojné -daně. Služby: -daňové poradenství -zastupování před správcem daně -finanční účetnictví -vedení účetnictví na dálku -kontrola dohlídka nad ...

Prodej, servis: -ekonomický software ABRA. Služby: -administrace lokálních sítí. Vývoj, výroba: -software. Projekce, dodávka: -počítačové sítě. Služby: -poradenství v oblasti internetu -internetové obchody -školení, kurzy, semináře pro firmy, vřejnost -pronájem školicích prostor.

Vývoj a realizace tréninků pro společnosti s cílem zvyšování výkonnosti a efektivity práce, především v oblasti obchodu a vedení. Kurzy jsou vždy připravované podle potřeb zadavatele: Obchodní dovednosti, manažerské dovednosti, vyjednávání, koučink, systémové tréninky...

Služby, poradenství: - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). požární ochrana Pořádání: -kurzy, školení.

Školení - svařečský dozor, poradenství, školení

Provádíme služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP, požární ochrany, hygieny práce, ekologie, životního prostředí, revize elektro, revize plynových zařízení, revize zvedací zařízení, tlakové nádoby. Zavádíme systém OHSAS18001, koordinátora stavby. Nabízíme k prodeji hasící přistroje a hydranty. Poradenství, školení: -bezpečnost, hygiena ...

Revize tlakových nádob stabilních, Služby BOZP- odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Zprostředkování.

Komplexní servis zpracování dotací Realitní činnost Školení - dotační management - projektová řízení - osobní efektivita - vedení týmu - týmová spolupráce - současné trendy v podnikání

Webdesign Vývoj - zakázkový software Poradenství - software Outsourcing - administrace sítí, serverů, pracovních stanice Školení zaměstnanců - software

Školení, poradenská činnost, poradenství: -požární ochrana -bezpečnost a hygiena při práci -nakládání s chemickými látkami -nakládání s odpady a obaly.

Projektování, implementace, poskytování, vývoj: -software pro velké podniky i malé firmy -řídících informačních systémů pro výrobní podniky -realizace informačních systémů a programů pro státní instituce, restaurace nebo cestovní kanceláře -správa výpočetních systémů -tvorba aplikací, programů a systémů na zakázku i pro OS Windows ...

Mediace a konzultace při řešení sporů. Koučink.

Společnost splňuje normy pro systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9002 Akreditovaná zkušební laboratoř č.1211 Normové zkoušky, poradenská činnost při: -diagnostice -přípravě a výstavbě pozemních komunikací a inženýrských konstrukcí. Zkušebna: -zemin, kameniv, asfaltů, asfaltových směsí, vrstev vozovek, betonů, povrchových ...

Odborné poradenství, školení: - BOZP - bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci - požární ochrana.

Specialista: -požární technik -bezpečnostní technik BOZP. Služby: -požární ochrana -bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BZOP) -vypracování a kontrola dokumentace PO, BOZP -školení bezpečnosti práce a požární ochrany.