Zájmové kurzy pro děti, dospělé, postižené i seniory nabízí možnost aktivního trávení volného času. Zapište se na kurzy herecké improvizace, kurzy vaření, tance, vyšívání, kurzy aromaterapie, znakové řeči, kurzy cizích jazyků, osobního rozvoje a další.

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Organizovanie kurzov a školení Vzdelávacia činnosť dospelých Reklamná a propagačná činnosť Dodávky a poradenské služby ohľadne softwaru Montáž a údržba telekomunikačných zariadení Poskytovanie leasingu v oblasti strojov a zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Reklamné činnosti Výuka spoločenských tancov Predaj tovaru na trhoch v rozsahu voľných živností Tréner tanečného športu - výuka tanečného športu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie športových zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prevádzkovanie ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom priemyselného tovaru Autorizované spracovanie údajov Reklamná a propagačná činnosť Sekretárske a administratívne práce Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Školiteľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Vyučovanie v odbore cudzích ...

Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor ...

Reklamné činnosti Výučba lyžovania Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, školení, seminárov Organizovanie športových, ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výživové a tréningové poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti ...

Administratívne služby Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner ľadového hokeja Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí, výstav, seminárov, školení a ...

Udržba zelene Stolárske práce Správa majetku mesta Prevádzkovanie hracích konzol Vykonávanie zámočníckych prác Požičiavanie športových potrieb Prevádzkovanie kúpalísk a ihrísk Vykonávanie maliarskych a natieračských prác Nájom a správa nehnuteľností a nebytových priestorov Ubytovacie služby v autokempingu v rozsahu voľnej ...

Spracovanie grafických návrhov Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Výroba dekoračných a drobných darčekových predmetov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Inžinierska činnosť - okrem ...

Poradenstvo v uvedených predmetoch podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - fitness Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Predaj na priamu konzumáciu ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry ...

Reklamné a marketingové služby Požíčovňa športových potrieb Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner tenisu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných ...

Skladovanie Výroba nápojov Donášková služba Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti a manipulácia s tovarom Výskum a vývoj v oblasti ...

Vyučovanie v odbore umenia - hra na bicie nástroje

Výuka tenisu Výroba odevov Montáž nábytku Píliarska výroba Upratovacie práce Reklamné činnosti Výroba obalov z plastov Výroba tovaru z plastov Demolácie a zemné práce Predaj motorových vozidiel Výroba športového tovaru Servis športového náradia Prípravné práce pre stavbu Poriadanie zábavných podujatí Výroba tovaru z papiera a ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Prenájom strojov a zariadení Prenájom športových potrieb Prevádzka športových klubov Čistiace a upratovacie práce Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Predaj nápojov na priamu konzumáciu Oprava a údržba športových ...

Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie voľného času detí Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Tvorba interiérov a výroba modelov návrhov Organizovanie spoločenských, kultúrnych a zábavných podujatí