Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Bioptická laboratoř s.r.o.
Společnost Bioptická laboratoř s.r.o. provozuje cytologickou laboratoř a je zároveň i největší bioptickou laboratoří v České republice. Zaměřujeme se na diagnostickou onkologickou problematiku, provádíme vyšetřování gynekologických i negynekologických cytologií, kompletní bioptické služby, dále imunohistochemická a molekulárně genetická ...
Zdravotnické zařízení Poliklinika Bor poskytuje komplexní zdravotní péči v širokém spektru ambulantních zdravotnických služeb. Provozujeme rovněž dermatologické centrum a pracoviště péče o tělo, kde nabízíme kosmetiku i pedikúru a manikúru. Zdravotní péči doplňuje služba domácí péče a pečovatelská služba. Najdete nás ve městě Bor na ulici ...

Společnost Inter-Dent Labors Richter, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti zubní protetiky. Naše laboratoř zhotovujeme stomatoprotetické výrobky, korunky, můstky a také fixní i snímatelné zubní náhrady. Naleznete nás na adrese Zahradní 542, Domažlice. Stomatologická, zubní laboratoř. Služby, výroba, zhotovení: - zubní protetika - ...

Firma s tradicí přepravního balení, ložení a fixace zboží. Velkoobchod, maloobchod - obalový materiál a technika: -obaly, balení, fixace, ložení -polyesterové vázací pásky PES -polypropylenové vázací pásky PP -polyesterové pásky PET pro sváření -polyesterové pásky k vázání v lisech -spony pro všechny páskovací systémy -odvíječe ...

Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb. Nabízí zpracování pasportů a provozních řádů, zajišťění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod, rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odvoz a likvidaci kalu ze ...

Laboratoř - akreditovaná genetická laboratoř - genetické testování osob, zvířat a patogenů.

Akreditovaná laboratoř - měření. Vizuální kontrola a třídící práce. Opravy a dokončovací práce. Montáž dílů.

CEPHA s.r.o. zajišťuje klinické výzkumy farmaceutickým firmám při schválení nových léčiv.

Výzkum, vývoj: -tváření -tepelné zpracování -metalurgie -vývojová konstrukce -počítačové modelování -fyzikální modelování -vývoj software -mechanické zkoušky -termofyzikální měření Laboratoř.

Služby: - laboratoř - biochemická, hematologická, imunochemická, sérologická, mikrobiologická a molekulárně biologická vyšetření

Činnost: -úprava, čištění a rozbory vody.

Laboratoř funkční diagnostiky Odborný plicní lékař

Ultrazvukové vyšetření Určení otcovství - kompletní genetické testy pre - ipostnatální a postnatální

Zkoušky zhutnění zemin a sypanin. Měření únosnosti zemin a kameniva, nestmelených nebo stmelených a jejich průhybů uložených v zemních tělesech, podloží a podkladních vrstvách vozovek, silničních komunikací, letištních a jiných ploch.

Stomatologicko-protetická laboratoř: -zubní náhrady -zásuvné spoje Bredent -korunky -implantáty.

Akreditovaná laboratoř nedestruktivních zkoušek: -nedestruktivní zkoušení materiálu a výrobků -zkoušení prozařováním, ultrazvukem, magnetickými a kapilárními metodami, vizuální zkoušení -metodické a poradenské služby.

Služby: -provozování vovovodů a kanalizací -laboratorní činnost s akreditovanou laboratoří -stavební činnost-výstavba vodovodů a kanalizací -projekční činnost v oboru.