Odpočiňte si od každodenních starostí a vyzkoušejte klasickou masáž, indickou, čínskou, lymfatickou, čokoládovou, sportovní, těhotenskou, reflexní, tantrickou či thajskou masáž. Masáže mohou mít i rehabilitační účinek a pomohou vám od zdravotních problémů.

Výcvik koní Vozenie na koni Reklamné služby Odťahová služba Výuka jazdy na koni Autoumývačské práce Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Maloobchod mimo riadnej predajne Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Oprava cestných motorových vozidiel Správa bytového a ...

Maliarske práce a lakovanie Predaj výpočtovej techniky Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Podnikatelské poradenstvo Veľkoobchod /okrem koncesovaných činností/ Sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby Maloobch.so zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Maloobchodný predaj zmiešaného tovaru mimo riadnej predajne

Masérske služby Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Odťahová služba Prenájom automobilov Osobná cestná doprava Predaj motorových vozidiel Dopravná zdravotná služba Skladovanie a uskladňovanie Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie spracovania štúdií Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Preprava pacientov, biologického materiálu Opravy ...

Ekonomické a organizačné poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné ...

Grafické práce Pracovná zdravotná služba Výroba internetových stránok Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie konferencií a výstav Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výskum a vývoj v oblasti spoločenských ...

Skladovanie Pranie prádla Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Sprostredkovanie dopravy Dopravná zdravotná služba Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie reklamných služieb Činnosť organizačných a ekonomických ...

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Výroba hotových krmív Výroba potrieb pre kynológiu Sprostredkovateľská činnosť Tvarovanie a spracovanie plochého skla, výroba akvárií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie kúpaliska Prevádzkovanie parkoviska Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Organizovanie kurzov, seminárov a školení Organizovanie voľného času detí a dospelých Prenájom strojov, zariadení a ...

Reklamná činnosť Reštauračné stravovanie Prevádzkovanie odstavných plôch Maloobchod v rozsahu voľných živností Pranie textílií bez chemického čistenia Organizovanie voľného času detí a seniorov Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia Plnenie prírodnej minerálnej vody do ...

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Nákup a predaj suvenírov Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske služby Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Práčovňa - pranie prádla bez chemického čistenia Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Masérske služby Reklamná činnosť Bezpečnostný technik Technik požiarnej ochrany Pracovná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Prieskum trhu a verejnej mienky Autorizovaný bezpečnostný technik Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vykonávanie činnosti koordinátora ...

Sprostredkovanie ambulantného kúpeľného liečenia, pobyty Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb Zmenárne - nákup ...

Zámočníctvo Odťahová služba Prenájom automobilov Osobná cestná doprava Manipulácia s nákladom Predaj motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Oprava obuvi a kožených výrobkov Opravy cestných motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ...

Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie kúpy a predaja hutného materiálu Sprostredkovanie kúpy a predaja stavebného materiálu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie

Prieskum trhu Masérske služby Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Maloobchod so zmiešaným tovarom Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii organizmu a zdravia Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť Maloobchod s potravinami vrátane ovocia a zeleniny, mäsa, ...

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Masérske služby Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Výskum trhu a verejnej mienky Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Organizovanie spoločenských a športových podujatí Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhy Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a ...