Myslivost zahrnuje mnoho funkcí, mezi které patří správa lesních, zemědělských a dalších pozemků nebo pořádání poplatkových honů. Dále také prodej zvěřinového masa, odchyt zvěře, preparace loveckých trofejí ale také péče o lesní spárkatou a pernatou zvěř.

Lovecké centrum, prodej: - lovecké potřeby - zbraně, střelivo - fotopasti - myslivecké dpolňky - lovecké oděvy, obuv - batohy, pouzdra.

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Pěstitelské pálení -Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -Zpracování dřeva, výroba ...

- Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu - ochranná služba - správa drobných vodních toků - myslivost a rybářství - lesnická osvěta a publikační činnost

Chov a prodej sladkovodních ryb. Velkoobchod, maloobchod. Farmový chov zvířat. Myslivost. Výlovy rybníků. Poradenská činnost v oblasti chovu ryb, rybářství, rybníkářství a hydrobiologie.

Smíšené hospodářství Živočišná výroba Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti