Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. je firmou podnikající v zemědělské činnosti. Hospodaříme na celkové ploše cca 4.000 ha zemědělské půdy ve 38 katastrálních územích v Karlovarském kraji. Pěstujeme obiloviny, luskoviny, olejniny a chováme krávy a také kachny. Našim sídlem je obec Dolní Žandov v okrese Cheb. Služby: - rostlinná a ...

Agrotechnické služby - obhospodařování zemědělské půdy - rostlinná výroba - pěstování obilovin a řepky.

Zemědělská výroba. Zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby.

Prodej - produkty rostlinné výroby Prodej - produkty živočišné výroby

Zpracování - produkty rostlinné výroby Chov - skot

Řeznictví a uzenářství -Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné -Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost -Výroba pilařská a impregnace dřeva

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti -Poskytování technických služeb -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a ...

-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Poskytování technických služeb

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -Výroba hnojiv -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných ...

-Zprostředkování obchodu v režimu živnosti volné -ubytovací služby

-Poskytování technických služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Ubytovací služby -Zprostředkování obchodu a služeb -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví -Výroba krmiv a krmných směsí -Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků -Specializovaný maloobchod -Velkoobchod -Zprostředkování služeb

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

-Velkoobchod a maloobchod Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat ...

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Činnost účetních ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Pěstování plodin jiných než trvalých

-Velkoobchod a maloobchod -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Pronájem a půjčování věcí movitých -Zprostředkování obchodu a služeb -Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ...

Pěstování plodin jiných než trvalých Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu Sladkovodní akvakultura

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Pronájem a půjčování věcí movitých -Zprostředkování obchodu a služeb Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací služby -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ...

-Výcvik a testace koní ve sportovních soutěží, trenérství sportovních a dostihových koní