Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Výroba: -rostlinná -živočišná

Nákup a prodej zemědělských komodit: -mák -kmín -hořčice -řepka -hrách -krmné směsi.

Prodej: - obilí - olejniny.

Pěstování: -obilniny -luštěniny

Zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby. Zemědělský podnikatel.

Chov ryb Rostlinná výroba

Prodej - brambory Výroba - menší ocelové konstrukce Kovovýroba Prodej - med Opravy - zahradní mechanizace Zemědělská činnost Opravy - čerpadla pro traktory ZETOR

Zemní práce Soukromý zemědělec Dodávka - zemědělské produkty - obilí - balíkované seno a sláma

Soukromý zemědělec - rostlinná výroba pěstování plodin jiných než trvalých Veterinární ordinace

Ubytování na statku - 3 apartmány Rostlinná výroba Chov - krávy Výroba - krmiva pro živočišnou výrobuprodej - oves - seno - sláma - senáž Poskytuje - ustájení koní

Pěstování a prodej - rododendrony

Rybolov Rostlinná výroba Živočišná výroba

Nákladní doprava Rostlinná výroba

Zemědělská výrobaprodej - mák Zemědělská výrobaprodej - jateční prasata

Lesní rekultivační práce Ovocnářství

Rostlinná výroba Zpracování - produkty rostlinné výroby

Výroba - elektrická energie Bioplynová stanice Pěstování, zpracování a prodej - zemědělské produkty

Pěstování a prodej - mák Chov a prodej - kuřata a skotu

Rostlinná výroba Živočišná výroba