Chcete začít pěstovat rostliny nebo je šlechtit? Zakupte si potřebná semena, osiva nebo rovnou květiny. Pro efektivnější výsledky je dobré si kromě zahrádkářských potřeb pořídit i vhodná hnojiva a postřiky, které podporují vývoj rostliny a chrání ji.

Masérske služby Prevádzkovanie sauny Bezpečnostný technik Prevádzkovanie solária Prenájom nehnuteľností Technik požiarnej ochrany Údržba a výsadba zelene Prevádzka a údržba trhovísk Prevádzkovanie výdajne stravy Údržba miestnych komunikácii Prevádzka a údržba parkovísk Prevádzka a údržba verejných WC Uskutočňovanie pozemných ...

Výroba hroznového vína Demolácia a zemné práce Ostatné služby v doprave Vykonávanie bytových stavieb Pozemné a inžinierské stavby Opravy poľnohospodárskych strojov Opravy elektrických strojov a prístrojov Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Pohostinská činnosť - bufety, závodná kuchyňa Výroba a spracovanie mäsa a mäsových ...

Zámočnícke práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostr.obchodu so strojmi, priem.zariadením Výroba kovových konštrukcií a ich častí Oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení Maloobch.so želez.tovar.,farbami,skl.tovar.,potr.pre kutilov

Výroba biopalív Výroba palivového dreva a peliet Likvidácia starých a poškodených stromov Zhotovovanie chodníkov, oplotení a ich údržba Výsadba záhrad a parkov, ich ošetrovanie a údržba Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby Obchodná činnosť so staveb.,záhrad.mat.a ...