Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Lesy Mladá Boleslav, a.s. Výkup a prodej dřevní hmoty
Naše společnost Lesy Mladá Boleslav, a.s. se zabývá: - těžbou dřeva - lesní dopravou - výrobky ze dřeva - silniční a nákladní dopravou - lesní školka, školkařská výroba - nakládáním se sazenicemi, semeny a jinými lesními dřevinami - lesní hospodář - lesnické a dřevorubecké práce v Mladé Boleslavi a okolí. Hlavním cílem firmy je ...
Sklad palivového dříví a dřevěných briket.

Společnost OPERA SILVATICA s.r.o. poskytuje svým klientům širokou škálu služeb v oblasti lesnictví, myslivosti, zemědělství a také stavebnictví. Mezi primární činnosti naší společnosti patří obchod se dřevem. Dále se pak zaměřujeme na prodej palivového dřeva, výkup lesů a zemědělské půdy, přepravu dřeva, myslivost, obnovu lesních porostů, výsadbu ...

Služby: - arboristika - rizikové kácení stromů - likvidace dřevního odpadu

Prodej - dřevo Kácení stromů - přibližování dřeva s koňmi vyvážecí souprava KESLA

Činnost: - těžba a přibližování dřeva - pěstební práce - výroba palivové a krbové dřevo.

Lesnictví - pěstební činnost - těžební činnost. Prodej štípaného palivového dřevo.

Činnost: - riziková kácení - lesní práce - těžba a odvoz dřeva

Firma provádí: - veškeré lesnické práce (těžební, pěstební, ochrana lesa) - zajištění správy lesních porostů - výkup dřeva nastojato - výkup lesních porostů(možná platba v hotovosti) - likvidace i jednotlivých stromů (ořech, javor) - prodej kulatiny (SM, BO, DB, BK, OL, TL) - prodej štípaného palivového dřeva - výroba, prodej ...

Služby: - těžba a zpracování dřeva - pěstební činnost

Činnost: - těžba dřeva - manipulace se dřevem.

Služby: -výkup a zpracování dřeva -manipulace a velkoobchod se dřevem -těžební činnost -pěstební činnost.

Služby: - řízení správy lesa - audity lesního hospodaření - pěstební a těžební činnost - odborný lesní hospodář

Služby: - lesnická činnost - těžba dřeva - rizikové kácení

Činnost: - lesnické služby - těžba, přibližování dřeva - pěstební činnost. Prodej: - palivové dřevo. Komunální služby: - sekání trávy kolem silnic - prohrnování sněhu traktorem.

Služby: - kácení stromů - pořez a zkrácení stromů

Lesní práce: -zalesňování -ochrana lesa -těžba dřeva -výřez a vyklizení zanedbaných ploch -výsek přerostlé trávy -chemické ošetření a likvidace keřů a travin -zpracování dřevěného odpadu štěpkovačem Rojek-Brix -odvoz a uložení na skládku -komplexní péče o stromy -rekonstrukce stávající zeleně -parková úprava -rizikové kácení ...

Služby v lesnictví: -správa lesů -pronájem lesů -výkup dřeva -pěstební a těžební práce -výkup pozemků -změna struktury zemědělských ploch zalesněním. Pila, dřevovýroba (Pila Štípoklasy): - Štípoklasy 60, Kutná Hora tel. 777 266 702 email: pila.stipoklasy@tiscali.cz.

Těžba - dřevo Lesní práce pomocí traktoru

Těžba a přibližování dřeva Prodej - palivové dřevo Zimní údržba komunikací Lesní práce

Služby: -správa lesa -pěstování, těžba a zpracování dřeva.

Nákladní doprava Výkup a těžba - palivové dřevo