Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Malenovická pila, s.r.o.
Malenovická pila má dlouholetou tradici v oblasti těžby a zpracování dřeva, dřevovýroba je zaměřena na různé druhy řeziva. Výroba a prodej stavebního, konstrukčního řeziva - hranolů, trámů, desek, fošen, latí. Provádíme pořez dřeva, kulatiny, impregnace dřeva, drobné hoblování. Prodáváme dřevěné brikety, biobrikety, pilařské výrobky, piliny a ...
Práce: - zemní - lesní (těžba dřeva, úpravy svažnic). Autodoprava.

Služby: - obchod se dřevem - lesnictví - těžební i pěstební činnosti - přeprava dřeva, dříví

Lesnictví. Dřevařská prvovýroba. Těžba: -dřevo, kulatina. Práce: -pěstební v lesnictví -pěstování lesa.

Správa, údržba: - lesy - lesní majetek paní Sonji I. Bata. Údržba: - vlastní budovy a lesní cesty. Služby v oblasti myslivosti a lesnictví. Tři lovecké revíry - honitby. Lesní výroba: - pěstební činnost - výsadba stromů, obnova porostů - těžební činnost - přibližování dříví, odvoz dřeva . Výkup: - dřevo, dříví.

Činnost: - zemní a výkopové práce - lesní činnost - těžba dřeva - přibližování dřeva - nákladní autodoprava

Dřevařská výroba, pilařská výroba, výroba řeziva, desek, krovů, vazeb. Těžební činnost v oboru lesnictví. Prodej: -řezivo, kulatina -biomasa -štěpka -piliny -kůra -palivové dříví -dřevařské pilařské zbytky. Nákladní doprava. Parking camp na Masters Off Rock. Půjčovna, pronájem věcí movitých. Půjčovana a pronájem sportovních ...

Prodej palivového dříví. Dřevorubecké práce.

Lesnická výroba - težba dřeva. Pilařská výroba - zpracování dřeva. Autodoprava, doprava, přeprava dřeva, kulatiny: - nákladní tuzemská, vnitrostátní - nákladní zahraniční, mezinárodní. Služby: - likvidace kalamit - pěstební činnost - lesní školka - težební činnost - dřevo. Prodej: - řezivo.

Lesní výroba. Těžba dřeva. Pěstební činnost: -klid po těžbě -výsadba stromků -vyžinování trávy -prořezávky.

Pořez, těžba a zpracování dřeva: - listnatá a jehličnatá kulatina Pila, dodávky řeziva: - smrkové, borové, modřínové, dubové, bukové a jiné. Výkup a prodej kulatiny. Sušení řeziva.

Lesnictví. Těžba, prodej: - palivové dřevo.

Provádím činnost odborného lesního hospodáře, poradenskou činnost v oboru lesnictví. Těžební práce v lesích.

Pěstování a prodej vánočních stromků - velkoobchod a maloobchod, Poskytování služeb pro lesnictví - těžba a přibližování dřeva

Provádím činnost odborného lesního hospodáře. Provádím poradenskou činnost v oboru lesnictví. Provádíme: - težební práce v lesích (těžba, přibližování dříví) - odvoz dříví speciálním automobilem s hydraulickou rukou (kladovka) -pěstební práce v lesích (sázení stromků, obžínání stromků, chemické postřiky, stavba oplocenek) Prodej: ...

Nakládání s odpady. Obchodní činnost. Pronájem nemovitostí. Služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Lesnictví. Služby: - pěstování lesních dřevin - těžba dřeva. Arboretum Vsetín. Horská chata Nivka.

Autodoprava : - nad 3, 5t. Přeprava - nadměrné náklady. Obchod se dřevem (výkup i následný prodej dřeva). Těžební práce (ruční i harvestorovou technologií, včetně odvozu) Výkup: - lesy s pozemky - dřevní hmotypěstění dřevin.

Výroba, těžba, připližování, doprava: - dříví harvestorovou technologií. Nákup, výkup, zpracování, prodej: - dřevo. Výroba: - výrobky ze dřeva. Práce: -lesnické, lesnictví.

Lesní správa. Pěstování lesa. Těžba dřeva, přibližování dřeva. Lesnická činnost.

Pobočka. Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm. Lesní hospodářství: - správa lesů ve vlastnictví státu - správa malých vodních toků a bystřin - lesnictví - těžba dřeva, dříví.

Lesní správa Vsetín: - Revír Jasenice, tel. 571412199 - Revír Velké Karlovice, tel. 571444332 - Revír Huslenky, tel. 571457651. Centrála, ředitelství: - Přemyslova 1106, Hradec Králové 8. Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu. Lesnická činnost, lesnictví. Těžba dřeva. Myslivost, honitby.