Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Zemné práce Výroba hnojív Upratovacie práce Kopírovacie práce Výroba a rozvod vody Prenájom hnuteľného majetku Prevádzkovanie výdajne stravy Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Nákup a predaj poľnohospod.techniky a náhradných dielov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Montáž určených meradiel Výroba priemyselných hnojív Protikorózna ochrana - nátery Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská ...

Zámočnícke práce Kovoobrábacie práce Faktoring a forfaiting Maliarske a natieračské práce Strojárska výroba mimo zbraní Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Výroba, ...

Finančný leasing Kovoobrábanie a zámočníctvo Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom jednostopových a dvojstopových vozidiel Výroba strojov mimo vyhradených technických zariadení Výroba, predaj minerálnych a organicko-minerálnych hnojív Faktoring a forfaiting okrem súdne ...

Výroba obalov Výroba lepidiel Výskum a vývoj Baliace činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Výroba agrochemických výrobkov Výroba kozmetických prípravkov Výroba náterových hmôt a lakov Veľkoobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod so ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných ...

Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode Výroba, predaj a distribúcia prípravkov na ničenie hmyzu, okrem zvlášť nebezpečných jedov Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti