Památník Terezín
národní kulturní památkaPamátník Terezín: Vzpomínka na oběti druhé světové války

Druhá světová válka je tragickou součástí lidské historie, na kterou by plno lidí radši zapomnělo. Tím, že se o jejích událostech nebude mluvit, se ale vzpomínky na tehdejší dobu nevymažou. Proto by lidé měli vzpomínkám na dobu holocaustu bděle naslouchat, a co možná nejvíce se z děsivé minulosti poučit.

Terezín nám připomíná oběti druhé světové války

Malá pevnost: Věznice i koncentrační tábor

Jednou ze zachovalých památek je komplex budov pod záštitou Památníku Terezín. Tato státní příspěvková organizace byla založena v roce 1947 k uchování památky všech, kteří v terezínském areálu v průběhu druhé světové války zemřeli.

První budovou komplexu je věznice zvaná Malá pevnost, která později fungovala také jako koncentrační tábor. Za její brány mířili po roce 1940 lidé zatčení za činnost v domácím odboji, podporu poskytovanou Židům a partyzánům i další hrdinové tehdejší doby. Policejní věznicí prošlo do konce války víc než 30 tisíc lidí. Stejně jako mnoho dalších zařízení nacistického režimu i toto vězení vynikalo mimořádnou krutostí dozorců a členů gestapa.

Další koncentrační tábor vznikl v nedalekých Litoměřicích


Národní kulturní památka pro další generace

Nacistické krutosti nebyli ušetřeni ani vězni v terezínském ghettu. Do civilních domů, kde původně žilo jen sedm tisíc obyvatel, příslušníci gestapa natěsnali až 60 tisíc lidí. Uvěznění Židé a další režimově nepohodlní lidé tam přežívali zbaveni veškerého majetku i občanských práv. Přesto si ponechávali lidskou důstojnost a snažili se za zdmi terezínského ghetta pěstovat kulturu, vzdělávat se a pečovat o děti. Přijít se poučit z minulosti mohou návštěvníci památníku Terezín po celý rok včetně víkendů.

Národní kulturní památka zve k návštěvě
FIREMNÍ ČLÁNKY


Památník Terezín, národní kulturní památka

Památník Terezín, národní kulturní památka

Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století. Město, dodnes obklopené masivními valy, leží nedaleko soutoku Labe s Ohří. Terezínská opevnění (Hlavní a Malá pevnost), na svou dobu moderní, postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla v zapomenutí. Teprve v nedávné minulosti Terezín ve vědomí naší i světové veřejnosti znovu ožil jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí, kteří zde zahynuli v době nacistické okupace naší vlasti.

Vydáno 12.11.2014Vydáno 14.02.2017
154 Zhlédnutí
Topováno 04.01.2018