Kompenzace účiníku – kompenzační kondenzátory, regulátory účiníku NOVAR, stykače – eshop

DK-ELVIS s.r.o.

Kompenzace účiníku – kompenzační kondenzátory, regulátory účiníku NOVAR, stykače – eshop

DK-ELVIS: Autorizované metrologické středisko pro ověřování elektroměrů

Ověřováním měřidel elektrických veličin se zabývá autorizované metrologické středisko společnosti DK-ELVIS s.r.o.. V dubnu 2016 nám Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělil autorizaci pro ověřování indukčních a statických elektroměrů. Potřebujete ověření svých měřidel? Obraťte se na naše metrologické středisko.

DK Elvis ověří vaše elektroměry

Autorizované metrologické středisko DK-ELVIS

Naše autorizované metrologické středisko, nebo také cejchovna elektroměrů, je vybavena moderním zkušebním zařízením a etalony s metrologickou návazností na státní etalon. Spolu s vysoce kvalifikovaným personálem a validovanými postupy dle harmonizovaných standardů tak poskytujeme spolehlivé ověřování a přezkušování elektroměrů.

Autorizované metrologické středisko pro elektroměry


Elektroměry ověří DK-ELVIS

Ověřením měřidla naše autorizované metrologické středisko potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřování a přezkušování poskytujeme pro měřidla stanovená dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 345/2002 Sb., tedy pro indukční elektroměry vyrobené do konce roku 1989, indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 a také pro statické elektroměry. Vyhláška dále určuje také dobu platnosti tohoto ověření, která se u jednotlivých měřidel liší.

Své služby poskytujeme jak provozovatelům distribučních soustav a obchodních center nebo podnikům přeúčtovávajícím elektrickou energii, tak i široké veřejnosti. Pokud jste majitelem elektroměrů či subjektem, který měřidlo používá, ověřování elektroměrů zajistíme i vám.

Potřebujete ověřit elektroměry? Obraťte se na nás!


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.dk-elvis.eu

Vydáno 28.02.2017
430 Zhlédnutí
Topováno 31.10.2022
FIREMNÍ ČLÁNKY

Výroba rozvaděčů je nová činnost firmy DK-ELVIS s.r.o.

Výroba rozvaděčů je nová činnost firmy DK-ELVIS s.r.o.
Vyrábíme distribuční rozvaděče pro všechna odvětví hospodářství a průmyslu, například rozvodny nízkého napětí, rozvaděče pro průmyslové haly, rozvaděče pro přímé i nepřímé měření spotřeby elektrické energie, repase rozvoden nn, zásuvkové a napájecí skříně.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA DK-ELVIS s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
DK-ELVIS s.r.o.
www.dk-elvis.eu
Adresa

Adresa

Erbenova 278/60
Ostrava - Vítkovice 703 00

info@dk-elvis.eu
+420 596 624 415


Najdete nás také zde:

ARES
captcha