Územní studie, regulační plány pro lepší život ve městech i vesnicích

DISprojekt, s.r.o.

Územní studie, regulační plány pro lepší život ve městech i vesnicích

Projekční a architektonická kancelář pro regiony Třebíč, Vysočina, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Jihlava, Telč

Když se řekne projekční a architektonická kancelář, ateliér, tak tento pojem by měl na dnešním moderním a náročném trhu zahrnout široké a profesionální spektrum zpracování i těch nejnáročnějších požadavků zákazníka v oblasti stavby, rekonstrukce a plánování. Projekční a architektonická činnost, která je vedena týmem kvalifikovaných a profesionálních pracovníků s podporou moderní a vyspělé výpočetní a reprografické techniky. Zdá se vám v této oblasti nemožné splnit tolik požadavků najednou? Pro projekční a architektonický ateliér DIS projekt s.r.o. se sídlem v Třebíči a s působností i v dalších regionech je to běžná realita.

Stavební projekty, DIS projekt, s.r.o.

Ateliér plný architektury, urbanismu a stavebně projekční činnosti

Společnost DIS projekt s.r.o. vznikla v roce 1994 a začínala především jako projekční a dodavatelská firma interiérů, které měly komerční charakter. Postupem času, stoupajícími požadavky zákazníků a profesními zájmy spolupracovníků, se vývoj společnosti ubral ke koncepční urbanisticko-architektonické a stavebně projekční činnosti. Profesní zájmy spolupracovníků ateliéru se pohybují především v oblasti urbanismu, územního plánování, koncepčních a projekčních prací v oblasti rekonstrukcí a adaptací staveb. Z rukou pracovníků a v prostředí, které je vybavené špičkovou technikou, vzniká komplexní zpracování urbanistických návrhů sídel, jako územních plánů, regulačních plánů, územních studií funkčních lokalit obytných, rekreačních, obchodních a průmyslových a také studií a projektů komerčních, obytných, průmyslových a staveb sociálního charakteru. Součástí návrhů a projektování jsou také interiéry. Činnost ateliéru nepůsobí pouze v regionu Třebíč, ale také v regionech jako jsou Vysočina, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Jihlava nebo Telč.

Ateliér, ve kterém se pořád něco děje


Co si představit pod architekturou a urbanismem?

Zajisté vás zajímá, co si vlastně máte pod termíny architektura a urbanismus představit? Obojí totiž spolu velice úzce souvisí a detailnější náhled pod pokličku práce ateliéru DIS projekt s.r.o. je důležité objasnit pro představu zákazníka. Samotná architektura je termín používaný pro stavitelství a často je spojovaný s uměleckými díly a podobně. Přitom se jedná o každodenní součást našich životů, a sice stavby, sloupy, stropy, zdi, podlahy, jejich tvary, barvy, to všechno je součástí architektury. A urbanismus má za cíl tvořit a rozvíjet takové útvary, jako jsou konečné verze měst a vesnic. Takže pod pojmem architektura si můžeme představit konečnou verzi stavby a interiéru a pod urbanismem konečné uspořádání sídel, stavebních prvků a jejich navazování do okolní krajiny. A to všechno je součástí profesionální práce projekční a architektonické kanceláře.

Vaše požadavky, váš projekt


Projekty, které se staly součástí mnoha životů

Obsah projektové činnosti společnosti se stal součástí životů nejen samotných zákazníků, ale také všech ostatních lidí. Denně procházejí kolem výsledků úspěchů firmy, jako jsou rodinné domy, veřejné stavby, územní plánování, urbanismus, interiéry. Pro představu se firma může pochlubit například řadovými rodinnými domy v Třebíči v oblasti Na Kopcích, dále rodinnými domy v ulicích Přibyslavická, Slunná, Kofránkova a mnohé další. Z veřejných staveb je to třeba Residence Senior Budišov, DDM a Volnočasový areál v Třebíči, zámecký areál, který je součástí Třebíčského zámku, nástavba hotelu Zlatý Kříž, atd. Vlastníky územních plánů z produkce firmy jsou obce Okříšky, Požďatín, Martínkov, Kamenná nebo Pyšel. Co se týká konečných výsledků urbanistických projektů, tak to jsou například Podzámecká niva v Třebíči, regulační plán Hájek II, logistický park Poříčany nebo protipovodňová opatření. A v neposlední řadě také úchvatné interiéry, kterými se pyšní třeba prodejní místa Citroën, rodinné domy, Optika Krejčí v Třebíči nebo Oční studio Optix v Jihlavě.

Projekční činnost, která vnímá zákazníky


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.disprojekt.cz

Vydáno 31.01.2018
336 Zhlédnutí
Topováno 12.01.2022
FIREMNÍ ČLÁNKY

Územní plánování – Třebíč, Vysočina, Velké Meziříčí

Územní plánování – Třebíč, Vysočina, Velké Meziříčí
Podklady pro územní plánování jsou důležité pro realizaci obsahu územního rozvoje a týkají se jak samotné územně plánovací dokumentace, tak i změn, opatření a vztahů a dalšího rozhodování na vybraném území. Tyto podklady vyžadují odborné a kvalifikované zpracování i dle stavebního zákona a vy se ...
PODSTRÁNKY

Projektování a architektura

Projektování a architektura
Návrhy a projektování rodinných domů, urbanisticko-architektonická praxe

Územní plánování a urbanizmus

Územní plánování a urbanizmus
Harmonický rozvoj měst a obcí díky územnímu plánování, urbanistické studie

Návrhy interiérů

Návrhy interiérů
Návrhy interiérů rodinných domů i bytů, veřejných objektů a institucí, 3D vizualizace
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA DISprojekt, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
DISprojekt, s.r.o.
www.disprojekt.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

ProjektyAteliér
Adresa

Adresa

Havlíčkovo nábřeží 37
Třebíč 674 01

disprojekt@volny.cz
+420 603 522 531


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha