G-VIEW znamená snadnou orientaci v digitálních mapách

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček

G-VIEW znamená snadnou orientaci v digitálních mapách

G-VIEW znamená snadnou orientaci v digitálních mapách

Sofistikovaný software pro prohlížení digitálních map usnadňuje práci mnoha profesím. Pomáhá zejména pozemkovým úřadům, realitním kancelářím i správcům sítí. Program G-VIEW je jednoduchý z hlediska obsluhy, ale náročný ke svému výkonu.

G-view ditigální mapy, měření vzdálenosti

Pomocník při tvorbě i čtení digitálních map

Moderní doba, ve které žijeme, se vyznačuje především tím, že v ní doslova vládne výpočetní technika. Není snad žádný obor lidského konání, do kterého by alespoň trochu nezasáhla. Jednou z oblastí, ve které je velice vítána, je možnost využití digitálních map. Softwarová firma G-VIEW poskytuje programy, které jsou nezbytné při tvorbě digitálních map pro pozemkové úpravy a geometrické plány. Kromě toho jsou i nápomocné při čtení grafických materiálů v rastrových a vektorových souborech. Ke zmíněným programům se řadí: G-VIEW, VKM, XML Ruian.

G-VIEW – software pro digitální mapy, pozemkové úpravy, geometrické plány


Přesná zaměření usnadňují orientaci

Softwarový produkt G-VIEW je především určen pro prohlížení digitální map s možností odměřování vzdáleností i ploch v přesných souřadnicích příslušného systému. Přínos tohoto propracovaného programu vítají městské a okresní úřady (pozemkové úřady), realitní kanceláře, správci sítí i stavební firmy (možnost přesného zaměření vodovodu, plynovodu). Díky tomuto programu je tedy velice usnadněna orientace v katastru nemovitostí. Softwar G-VIEW dále slouží k výpisům listů vlastnictví, snadnému připojení informací z databáze ke grafickým informacím i prezentaci sesbíraných dat. Není také problém vytvářet vlastní grafické soubory.

Prohlížení digitálních map - software G-view


Jednoduchá obsluha – široké možnosti

Program G-VIEW, jehož základní funkcí je prohlížení digitálních map, může spolehlivě sloužit i jako účinný Geografický informační systém. Je u něho vítána především snadná, intuitivní obsluha, jednoduché používání map v digitální podobě (různého původu), možnosti oboustranné vazby mezi grafikou a databází katastru nemovitostí. Dalším pozitivem je i nízká cena a nenáročnost na hardware. Zobrazuje rastrové soubory – SID, BMP, RLE, TIF, RAS, CIT, COT, JPG a další. Problém nejsou ani soubory vektorové, ke kterým se připojí libovolná databáze – DGN, DXF, SHP, VKD, VKM, VFK, OBR, GMP, výstupy pro plotr v HPGL.Vydáno 15.10.2018
72 Zhlédnutí
Topováno 12.01.2022
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček
WEBOVÁ STRÁNKA
G-VIEW
www.gview.cz
Adresa

Adresa

Vedlejší 4
Brno - Bohunice 625 00

ssedlacek@volny.cz
+420 602 764 685


Najdete nás také zde:

SkypeARES
captcha