Vodohospodářské stavby: Vodní díla, dopravní stavby i čističky odpadních vod

Pokud bychom měli jednoduše říct, na co všechno se zaměřují Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným vykládali bychom asi dlouho. Ve skutečnosti totiž ve výrobním programu této původem severočeské stavební firmy najdeme vše od inženýrských sítí přes ekologické stavby, výrobu betonových prefabrikátů a asfaltových směsí až po realizaci vodních děl. Pojďme si tedy jednotlivé oblasti představit trochu detailněji.


Vodní díla, jejich výstavba a úprava

Když se řekne "vodohospodářské stavby", většinou si asi představíme hlavně vodní díla. V případě stavební firmy Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se ale jedná pouze o jednu z částí takzvaného výrobního programu. Kromě výstavby a obnovy rybníků již dlouhodobě upravujeme také vodní toky a provádíme výstavbu i opravy hrází.

Inženýrské sítě a dopravní stavby

Přestože má ale naše stavební firma v názvu slovo vodohospodářské, neznamená to, že bychom se specializovali pouze na stavby tohoto typu. V oblasti dopravních staveb, jako jsou silnice, dálnice nebo mosty, stejně jako v oblasti inženýrských sítí, máme rovněž bohaté zkušenosti.

Inženýrskými sítěmi, jejichž dodávkou se stavební firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným mimo jiné zabývá, se rozumí například:

  • vodovody
  • kanalizace
  • plynovody
  • horkovody
  • struskovody a další produktovody

 

Provádíme ale třeba také meliorace a veškeré opravy a sanace inženýrských sítí.

Výroba betonových prefabrikátů a asfaltových směsí

Pro horkovody a kanalizaci, které realizujeme, si pak sami přímo v našem provozu vyrábíme betonové prefabrikáty, stejně jako třeba tyčové prefabrikáty nebo železobetonové panely vhodné i pro výstavbu rodinných domů a garáží. V oblasti dopravních staveb se zase můžeme pochlubit vlastní výrobou nových asfaltových směsí. Staré asfaltové směsi pak vybouráme, odfrézujeme a zpracujeme.

Rekultivační práce i čistírny odpadních vod

Z oblasti ekologických staveb má za sebou společnost Vodohospodářské stavby celou řadu realizací, jako jsou čistírny odpadních vod, rekultivační práce, skládky odpadů nebo vodojemy. Z průmyslových a inženýrských staveb pak své schopnosti uplatňuje nejen v energetice a například těžbě uhlí, ale třeba také u staveb občanské vybavenosti. Ve svém portfoliu prací ale máme rovněž poněkud nestandardní záležitosti, jako jsou třeba svářečské práce ocelového potrubí nebo potrubní rozvody vyložené čedičem.

Dozvěděli byste se rádi o severočeské stavební firmě Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným více? Neváhejte navštívit její webové stránky, kde naleznete kromě veškerých kontaktů na jednotlivé divize také výčet zajímavých referencí.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.vhs.cz

Vydáno 04.09.2014
429 Zhlédnutí
Topováno 17.01.2017
FIREMNÍ ČLÁNKY

Stavební firma pro celé severní Čechy - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Stavební firma pro celé severní Čechy - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Stavební firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem v Teplicích je přední stavební společnost působící v celých severozápadních Čechách. Název Vodohospodářské stavby vznikl už na počátku padesátých let, kdy se společnost zaměřovala především na stavby vodovodů, ...

Vodohospodářské stavby – přední stavební firma v severozápadních Čechách

Vodohospodářské stavby – přední stavební firma v severozápadních Čechách
Historie společnosti Vodohospodářské stavby sahá až do roku 1953. Zatímco ve svých počátcích se společnost zabývala především výstavbou vodovodů, kanalizačních řádů či vodohospodářských děl, dnes má pole působení mnohem širší. V současné době se firma zabývá navíc komplexní stavební činností ...
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
WEBOVÁ STRÁNKA
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
vhs.cz
Adresa

Adresa

Křižíkova 2393
Teplice 415 01

prchal@vhs.cz
+420 606 754 829


Najdete nás také zde:

ARES
captcha