Ing. Dalibor Čmiel
Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji od 2. 1. 2014

Od 2. 1. 2014 je opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Dotační program podporuje stejné kotle jako v minulé výzvě při výměně starého kotle na tuhá paliva v rámci Moravskoslezského kraje.

Program na podporu výměny kotlů

Automatické a zplynovací kotle

Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5. Zároveň zplynovací kotle musí být zapojeny v topné soustavě s akumulační nádobou
o požadovaném minimálním objemu 55 litrů / kW, tzn., že kotel o výkonu 20 kW musí mít akumulační nádobu o objemu minimálně 1 100 litrů.
Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Poradíme vám s dotacemi


Legislativa řešící vytápění kotly na tuhá paliva

Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky.
Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a budou vymáhat eventuální finanční postihy až do výše 20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu
od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy.

Více informací naleznete zdeVíce informací naleznete na našich stránkách  http://dotfin.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Kotlíkové dotace v moravskoslezském kraji – 3. výzva

Kotlíkové dotace v moravskoslezském kraji – 3. výzva

Na jaře 2019 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude program nabízet výměnu starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od září 2022 zcela zakázán, za nový plynový kondenzační kotel, zplynovací kotel na dřevo s akumulačními nádržemi, automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.

Vydáno 16.05.2019
Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k využití dotace na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické v Moravskoslezském kraji. Využijte servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme.

Vydáno 23.01.2013
Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva v moravskoslezském kraji od 1. 7. 2013

Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva v moravskoslezském kraji od 1. 7. 2013

Od 1. 7. 2013 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude program rozšířen o typy kotlů, které budou podporovány při výměně starého kotle na tuhá paliva v rámci Moravskoslezského kraje.

Vydáno 21.06.2013Vydáno 02.01.2014
2326 Zhlédnutí
Topováno 03.09.2019

Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle, poskytované služby, emisní třídy a legislativa

Podpora Nová zelená úsporám

Podpora Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám, snížení energetické náročnosti budov, financování

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů