Ing. Dalibor Čmiel
Dotace Nová zelená úsporám, snížení energetické náročnosti budov, financování

Poskytujeme kompletní služby spojené s programem Nová zelená úsporám, který snižuje energetickou náročnost budov, provozní náklady a emise skleníkových plynů. Zvyšuje kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů. V rámci programu probíhá zlepšování tepelných vlastností budov, jako například izolace stěn, výměna oken, izolace střech a sklepů.

Nová zelená úsporám, vyřídíme za Vás

Program Nová zelená úsporám, snížení energetické náročnosti budov

Poskytujeme zabezpečení veškerých služeb souvisejících s programem Nová zelená úsporám. Tato podpora, dotace, snižuje energetickou náročnost budov, provozní náklady a emise skleníkových plynů. Má za cíl zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů. Podpora probíhá formou výzev ve stanoveném termínu, podle oblasti podpory a výše stanovených prostředků. Realizace probíhá formou zlepšování tepelných vlastností budov, jako například izolací stěn, výměnou oken, izolací střech a sklepů.

Podpora Nová zelená úsporám


Sledované parametry, výše a určení dotací na bydlení

Pro určení druhu dotace se sleduje průměrný součinitel prostupu tepla budovy a měrná roční potřeba tepla na vytápění. Dosažení určeného druhu bude doloženo odborným posudkem. Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 20% se uznává podpora 25% z uznatelných nákladů. Při snížení o 50 %, s nutnou instalací systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, se uznává až 50% z uznatelných nákladů. Kompletní poradenství ohledně programu Nová zelená úsporám Vám rádi poskytneme.Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle, poskytované služby, emisní třídy a legislativa

Podpora Nová zelená úsporám

Podpora Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám, snížení energetické náročnosti budov, financování

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů