PAVUS, a.s.: certifikační a inspekční činnost, požární zkoušky i poradenství

Nedílnou součástí procesu schvalování stavebních výrobků či konstrukcí jsou odborné posudky vydané na základě ověření vlastností z hlediska stálosti, bezpečnosti a vyhovění technickým parametrům dle příslušných norem. Veškerou certifikační a inspekční činnost provádí společnost PAVUS vlastnící platná oprávněními pro posuzování stavebních výrobků.


Obraťte se na profesionály přes posuzování kvality a bezpečnosti stavebních výrobků

Akciová společnost PAVUS má veškerá oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků pro uvedení na trh. Je také autorizována pro posuzování shody výrobků, kterým se stanoví technické požadavky dle nařízení vlády, a akreditovaným inspekčním orgánem v oblasti požárně-bezpečnostních zařízení a ochrany konstrukcí na stavbách.

Samozřejmostí je i poskytování odborného poradenství v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, systémů jakosti ve stavebnictví či technická pomoc při zpracování prohlášení o shodě pro výrobce i dovozce stavebních výrobků.

Akreditovaná požární zkušebna ve Veselí nad Lužnicí

Předmětem zkoušek akreditované laboratoře je testování veškerých stavebních výrobků a konstrukcí na požární odolnost, změnu technických a mechanických vlastností výrobků, charakteristik hmot, látek materiálů a výrobků, a další zkoušky související s požární odolností a ochranou. Provádíme také zkoušení kabelů, kabelových nosných konstrukcí a elektrických kabelů za podmínek požáru. 

Inspekční činnost typu A v oblasti požární bezpečnosti

Pro orgány státní správy i podnikatelské subjekty zajišťujeme inspekce spriklerových stabilních hasicích přístrojů a protipožárních nátěrů a nástřiků na ocelových konstrukcích. 

Zpr@vodaj PAVUS: nenechte se zaskočit změnami v legislativě

Chcete-li mít maximální přehled o aktuálním vývoji v oblastech technické normalizace, využijte aplikaci Zpr@vodaj PAVUS, díky které najdete v elektronické podobě veškeré ověřené informace o změnách národní, evropské i mezinárodní legislativy na jednom místě. 

Více informací o společnosti PAVUS a všech předmětech činnosti naleznete na webových stránkách www.pavus.cz. Obraťte se na profesionály, kteří se již téměř čtvrt století podílejí na zajištění bezpečnosti stavebních výrobků a konstrukcí.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.pavus.cz

Vydáno 27.02.2014
130 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

Certifikace výrobků je nezbytná vstupenka na trh

Certifikace výrobků je nezbytná vstupenka na trh
Kolem nás existuje velká spousta výrobků, domů, objektů. Jsou součástí našeho každodenního života, bereme je jako samozřejmost. Nepřemýšlíme nad tím, kde se vzaly, kdo je vynalezl, postavil, nebo z jakého jsou materiálu. Vynález věcí ale nekončí tím, že je někdo navrhnul. Musí projít schvalovacím ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA PAVUS, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
PAVUS, a.s.
www.pavus.cz
Adresa

Adresa

Prosecká 412/74
Praha 9 190 00

mail@pavus.cz
+420 286 019 587


Najdete nás také zde:

ARES
captcha