Účetní software DUNA ÚČTO

Klíčovým produktem DUNA je účetní software DUNA ÚČTO, který nabízí řešení účetnictví nejrozličnějším cílovým skupinám. Od účetních systémů pro drobné živnostníky, přes účetní programy, prodejní software i pokladní software pro mikropodniky a firmy, skladový program a skladový systém pro sklady, až po účetní systémy pro příspěvkové a nevýdělečné organizace či dokonce profesionální účetní firmy. Pro zájemce o program pro daňovou evidenci je zde pak navíc možnost využití dalších modulů, které mohou být společně s účetním modulem propojeny do systému zpracování mezd a nabídnout tak každému zájemci komplexní ekonomický informační systém.

Účetní software duna účto

Ekonomický software pro živnostníky či firmy

Ekonomický systém DUNA, ve verzi pro živnostníky DUNA DE a pro firmy ve verzi DUNA ÚČTO, nabízí software pro účetnictví a další administrativu s ním spojenou. Systém obsahuje dvojici základních modulů, a to Systémové jádro a Daňová evidence pro živnostníky nebo Systémové jádro a Účetnictví pro firmy.
Základem Systémového jádra je intuitivní ovládání, nabídka přizpůsobení systému individuálním potřebám klienta i možnost využití automatických číselníků pro minimalizaci chyb v číslování dokladů. Díky číselníkům organizací také můžete v ekonomickém programu ukládat a automaticky vyhledávat identifikační a kontaktní údaje o odběratelích i dodavatelích, čímž opět minimalizujete množství chyb a také šetříte čas.


Daňová evidence a jednoduché účetnictví pro podnikatele, Účetnictví pro firmy

Prostřednictvím základního modulu Daňová evidence umožňuje software účetnictví drobným živnostníkům vyřešit evidenci jednoduchého účetnictví, nabízí sledování hospodaření a poskytuje výstupy potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Navíc je tento modul kompletně propojen s ekonomickými moduly DUNA, ze kterých čerpá údaje a vytváří výstupy jako je Peněžní deník a další dokumenty typické pro software pro daňovou evidenci.
Naopak firmy mají namísto Daňové evidence s jednoduchým účetnictvím k dispozici modul Účetnictví s vedením klasického účetnictví, a to ve variantách pro podnikatele i nepodnikatelské subjekty. Obě varianty jsou propojeny s ekonomickými případně skladovými moduly, odkud systém opět získává údaje a zpracovává je do dokladů i účetního deníku, výkazů potřebných pro daňová přiznání i výkazů o hospodaření firmy.
Dalšími možnými přídavnými moduly jsou ekonomické moduly, doplňkové moduly a volitelné moduly.

Daňová evidence


Přídavné moduly DUNA pro firmy a podnikatele

Kromě základních modulů programu pro mzdy mohou živnostníci i firmy využít dalších zařazených modulů ze sekcí ekonomických, doplňkových a volitelných modulů. V rámci ekonomických modulů je to třeba modul Pokladna umožňující evidovat příjmy a výdaje v hotovosti, nebo také tisknout, automaticky zúčtovávat a propojovat pokladní doklady s pohledávkami. Modul Banka slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech, modul Pohledávky eviduje vystavené faktury, zálohové faktury a pohledávky a modul Závazky naopak přijaté faktury, zálohové faktury a pohledávky. Modul DPH umožňuje tvorbu Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení DPH a zahrnuje databází již podaných přiznání i evidenci daňových záloh. Další ekonomický modul Majetek pak umožňuje vedení evidence hmotného a nehmotného majetku, tisk evidenčních karet a výpočet odpisů. Z bezplatných doplňkových modulů se nabízí modul pro Personalistiku, Cesty, Poštu či Úkoly, mezi volitelnými modely pak třeba moduly pro monitoring dat a dokladů, elektronickou komunikaci, využití datových terminálů a další.


Ekonomický software pro obchody a sklady

DUNA ÚČTO i DUNA DE ve verzi KOMPLET pro obchody a sklady zahrnují navíc specializované obchodní a skladové moduly. Jde celkem o devět modulů na správu skladu či ceníku, moduly k vytváření různých dokladů od faktur po jednotný správní doklad, elektronickou evidenci tržeb (eet), sledování objednávek, zakázek či výroby. Skladový software i software pro obchod přitom plně pokrývají veškeré potřeby provozu obou typů zařízení.


Ekonomický software pro účetní firmy

Varianta DUNA PROFI pro účetní firmy představuje nejkomplexnější verzi pro ekonomický sofware, která kombinuje verzi pro živnostníky a verzi pro firmy. Účetní systém obsahuje moduly Systémové jádro, Účetnictví i Daňová evidence pro jednoduché účetnictví a další ekonomické, doplňkové a volitelné moduly.

Ekonomický sofware, který kombinuje verzi pro živnostníky a verzi pro firmy


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.duna.cz/duna-ucto/

Vydáno 09.02.2016
184 Zhlédnutí
Topováno 27.04.2017
FIREMNÍ ČLÁNKY

Ekonomický software DUNA zefektivňuje vedení účetnictví firem a modernizuje administrativu u lékařů

Ekonomický software DUNA zefektivňuje vedení účetnictví firem a modernizuje administrativu u lékařů
Současná doba vyžaduje zvládat velké množství práce ve stále kratším čase. Ne vždy se to však daří. Proto pokud si přejete pracovat efektivně, vést svou firmu hospodárně a přitom nevynakládat horentní sumy do nových technologií, podívejte se na čtyři varianty software DUNA, který šetří Váš čas a ...

Informační systémy DUNA pro širokou škálu firem a podnikatelů

Informační systémy DUNA pro širokou škálu firem a podnikatelů
Podpora zákazníků patří mezi nejdůležitější kritéria při výběrů ekonomického software. Uživatelé systémů DUNA se mohou spolehnout na partnerské organizace ve všech oblastech ČR, které zajišťují počáteční představení systému, jeho instalaci a další služby, jako školení pracovníků klienta, podporu na ...
PODSTRÁNKY

DUNA ÚČTO

DUNA ÚČTO
DUNA ÚČTO, vedení účetní agendy pro firmy, OSVČ a neziskové organizace

DUNA MEDIK a DUNA TEPLO

DUNA MEDIK a DUNA TEPLO
DUNA MEDIK, software pro lékaře, DUNA TEPLO systém pro distributory energií

DUNA MZDY

DUNA MZDY
DUNA MZDY, software pro vedení mzdové a personální agendy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA DUNA ekonomický software TILL CONSULT a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
DUNA ekonomický software
www.duna.cz
Adresa

Adresa

Čechova 947/29
Přerov 750 11

info@tco.cz
+420 581 277 387


Najdete nás také zde:

FacebookTwitterARES
captcha