Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice

Obecní úřad Šilheřovice.
První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho čtyři syny. Obec se stala sídlem panství, ke kterému příslušely vesnice Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. V 16. a počátkem 17. století byli majiteli panství postupně Bírkové z Násil, Stošové z Kounic, Rotmberkové z Ketře a hrabata Šlikové. V roce 1647 prodala Barbora Perpetua, hraběnka z Ursenburku, šilheřovské panství jezuitské koleji v Opavě.
Úsilí jezuitů bylo korunováno v roce 1713 postavením barokního kostela v Šilheřovicích. Po zrušení jezuitského řádu získali Šilheřovice nejprve Eichendorffové, kteří zde postavili na místě zaniklé tvrze zámek v romantickém historizujícím slohu, a posléze od roku 1846 Rothschildové, kteří spojili šilheřovické panství s hlučínským a hošťálkovickým, přičemž sídlo mělo v Šilheřovicích. Škola se v obci připomíná již k roku 1662, ale vlastní školní budovu získala obec až v roce 1904, novostavbu pak roku 1951.
Šilheřovice se nalézaly na panství Rothschildů až do roku 1938. Po 1. světové válce na základě Versailleské mírové smlouvy z roku 1919 došlo 4. 2. 1920 k převzetí Hlučínska úřady ČSR.
Rozloha obce je 2 166 ha, žije zde cca 1570 obyvatel. Je vzdálena 15 km od centra krajského města - Ostrava.
Od roku 1990 se zaměřilo zastupitelstvo obce na zlepšení životního prostředí, a to výstavbou splaškové kanalizace a plynofikace obce. Jsou zde vybudovány všechny inženýrské sítě potřebné pro rodinnou zástavbu.
Šilheřovice jsou a i v minulosti byly oblíbeným výletním místem nedaleké průmyslové Ostravy a polského příhraničí.
V 98 hektarovém anglickém parku je 18-ti jamkové golfové hřiště otevřené v roce 1970.
Je zde čilý cykloturistický ruch. Cykloturistická trasa „Hlučínsko“ navazuje na trasu „Moravská brána“.
V téměř tisícihektarovém lese je známá Bažantnice založena lesmistrem Exnerem. Nacházejí se zde dvě přírodní rezervace Černý les I. a Černý les II. Navštívíte-li obec nebo její okolí, můžete se občerstvit v několika restauracích různé cenové úrovně.
Obecní znak, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen v roce 1996, tvoří ve zlatém štítě půl černé orlice s červenou zbrojí spojené s polovinou zelené dubové ratolesti s viditelným polovičním a celým listem i žaludem.
Pamětihodnosti:
Zámek, postavený v romantickém historizujícím slohu v letech 1787 až 1815, leží uprostřed rozsáhlého anglického parku, v němž je ještě i dnes řada vzácných dřevin, lovecký zámeček s původními kotci pro lovecké psy, barokní kostel z roku 1713 s vitráží za hlavním oltářem představující nanebevzetí Panny Marie.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,