Obec Zvole

CZKObec Zvole

Obec Zvole ve staročeštině (zvóla, zvóle) byl termín, který vyjadřoval
právo užívat obecní majetek zejména k pastvě, honitbě a rybolovu. Méně pravděpodobný je výklad, který toto místní jméno spojuje s nějakými stvoly, resp. stvolnatými rostlinami. Osadou Zvole byl do roku 1869 a znovu od roku 1919 jinak samostatný Kolorédov, který dostal jméno podle olomouckého arcibiskupa Colloredo-Waldsee. V pečeti obce byl zobrazen čáp. Zvole je jmenována prvně mezi obcemi v listině pro mohelnického rychtáře z roku 1273.
Zvole leží ve střední nadmořské výšce 265 m. Zvole je výstavná vesnice při silnici ze Zábřeha na jih do Mohelnice. Kolorédov, bývalá osada Zvole, v jižní části areálu již zcela splynul s původní
Zvolí. Severovýchodně od obce se vlévá do řeky Moravy Moravská Sázava.
Zvole patřila vždy k velkým a významným vesnicím na Zábřežsku.
Po zrušení poddanství patřila Zvole sice
k velkým a výstavným, ale jinak běžným obcím vesnického typu v nově zřízeném soudním a politickém okrese Zábřeh. Také ostatní živnosti, např. mlékařské družstvo, byly většinou spojeny se
zemědělstvím. V roce 1876 zde byl
založen první český hasičský spolek na Zábřežsku. Na škole ve Zvoli se až do
roku 1884 učilo česky i německy, potom už jenom česky, ale zároveň byla zřízena
německá škola v Kolorédově, která byla po roce 1918 zrušena. Farní kostel byl roku 1854 úplně zničen požárem, a proto byl postaven nový, který byl v roce 1876
zasvěcen Neposkvrněnému Početí P. Marie.
Po roce 1918 se v obci objevilo poměrně dost přívrženců nové československé církve.
V souvislosti se změnami po roce 1945 se
celkový zemědělský ráz Zvole ještě
prohloubil, i když stále více obyvatel hledalo práci v jiných odvětvích i místech. Přípravný výbor JZD zde vznikl sice již v roce 1949, ale založit družstvo se podařilo až v roce 1957; to se již o pět let později připojilo k zemědělskému družstvu Dubicko. Vedle
toho zde postavil drůbežárnu Státní
statek Postřelmov. Střediskový význam obce podtrhuje pošta, zdravotní
středisko a katolická fara. Dále je zde základní škola s nižšími třídami a (v roce 1990) tři obchody a hostinec.
K památkám ve Zvoli patří vedle farního kostela jenom smírčí kříž (16. století) a dva další kříže (18. až 19. století). Vyšli odtud dva olomoučtí biskupové: Konrád III. v letech 1430 až 1434, který
dočasně spravoval i pražskou
arcidiecézi, a Bohuš ze Zvole v letech 1454 až 1457; ten vystupoval jako nesmlouvavý odpůrce nekatolíků a byl nakonec ve Vídni otráven. Na zdejší škole působil mnoho let vlastivědný spisovatel Jakub Lolek (1844 až 1917, na
budově školy je umístěna jeho pamětní
deska). Narodil se tu akademický malíř František Hoplíček (1890 až 1946).
Obec Zvole má dle Malého lexikonu obcí
ČR pro rok 2005 766 obyvatel. Ve Zvoli je základní škola pro ročníky 1-5, základní i odborné zdravotnictví,
obchod, restaurace. Dostupnost autobusovou dopravou.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,