Moirat servis s.r.o.
Lukáš Kudrna
Deratizace objektů Znojemsko, preventivní deratizační opatření

Firma Lukáše Kudrny ze Znojma se specializuje na deratizaci, dezinfekci, dezinsekci, fumigaci nejen v potravinářských a zemědělských objektech, ale naše služby přináší užitek rovněž v hotelech, zdravotnických zařízeních, průmyslových závodech, veřejných a privátních budovách. Zabezpečte svoje objekty před škodlivými hlodavci profesionální deratizací na základě dlouholetých zkušeností v oboru.

Evidence nástrah, efektivní hubení hlodavců - DDD Lukáš Kudrna Znojmo

Použití schválených deratizačních přípravků a nástrah

Při deratizaci používáme schválené deratizační přípravky, moderní pracovní postupy a nástrahy podle standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze. Provádíme jak celoplošné deratizace měst a obcí, tak cílené deratizace v privátních a veřejných objektech a v průmyslových prostorách zejména zemědělského a potravinářského sektoru. Naše deratizační služby jsou vyhledávány rovněž ve zdravotnických zařízeních a prostorách gastronomie.

Deratizační přípravky a nástrahy


Deratizační pracovní postupy, efektivní hubení hlodavců, preventivní opatření

Realizujeme deratizační služby na základě dlouholetých zkušeností na profesionální úrovni. Provádíme nejen vlastní hubení hlodavců, ale také se věnujeme preventivním deratizačním opatřením, čímž efektivně bráníme pronikání škůdců do objektů. Při deratizaci dodržujeme pracovní postupy, nejprve objekt určený k deratizaci prohlédneme, doporučíme preventivní opatření, stanovíme stupeň zamoření a určíme druh hlodavce, vybereme nejvhodnější deratizační prostředek a klademe nástrahy.

Deratizační pracovní postupy


Evidence nástrah, jejich kontrola, doplnění, likvidace uhynulých hlodavců

Zaevidujeme nástrahy dle deratizačního schématu a systému HACCP do mapy podniku. Velice důležitou součástí je kontrola nástrah a jejich případné doplnění, sběr a likvidace odchycených hlodavců. Na závěr deratizace vystavíme zápis o provedení služby. Deratizační služby vykonáváme nejen ve Znojmě, ale jsme k dispozici zákazníkům v celém Jihomoravském kraji.

Evidence, kontrola, doplnění nástrah na hlodavceDeratizace

Deratizace

Deratizace objektů Znojemsko, preventivní deratizační opatření

Dezinsekce, fumigace

Dezinsekce, fumigace

Dezinsekce a fumigace – profesionální služby Znojmo a okolí

Dezinfekce

Dezinfekce

Profesionální dezinfekce na plochách, předmětech, v prostředí - Znojmo