Vyhledávání vody, vrty pro čerpadla, hydrogeologický průzkum

EKODRILL, s.r.o.

Vyhledávání vody, vrty pro čerpadla, hydrogeologický průzkum

EKODRILL, s.r.o.

CZKEKODRILL, s.r.o.

Frima Ekodrill Zlín se specializuje na vrtané studny, zhotovení přípoje a stavbu studní na klíč. Provádíme vyhledávání vody, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický průzkum, rozbory, úpravu vody a monitorování její kvality. Zajistíme Vám čištění studní a kompletní vybavení čerpadlem a vodárnou.

Voda - studna - vrtané studny - tepelná čerpadla.

Vrtání, vyvrtání, výstavba:
-studní, studen, studny
-ve všech druzích hornin
-vrty:
-zasakovací vrty
-pro tepelná čerpadla
-pro IG průzkum, hydrogeologický průzkum
-vrtný průměr 100 až 800 mm
-lehké i těžké vrtné soupravy.

Hydrogeologie:
-sondy a vrty inženýrsko-geologického průzkumu
-zpracování:
-hydrogeologické projekty, projektů a posudky, posudků, posudek
-vyhledání, hledání zdrojů podzemní vody, přístrojem WADI, proutkař.

Hydrodynamické čerpací zkoušky.
Monitorování kvality pozemní vody:
-rozbory vody.

Kompletní dodávka - čerpadla a vodárny:
-instalace, prodej, montáže:
-technologických skupin čerpadel a vodáren GRUNDFOS, CALPEDA, SIGMA, WILO, DAE, MONEL
-vodních pump, pumpy na vodu, ruční pumpy
-přípojky včetně výkopových prací, napojení do objektů, elektroinstalace.

Úprava vody:
-Fe, Mn, tvrdost radonu
-úpravny úpravy vody.

Čištění studní:
-vyčištění vrtaných i kopaných studní
-regenerace a dezinfekce zdrojů pitné vody.

Zemní práce:
-minibagr
-úpravy terénu
-zasakování dešťových vod
-projekty a stavby studní
-přípojky do domu.

Provozovna
Sokolská 214-hned vedle-pravé dveře.


Katalog firem:    

Čerpadla, kompresory a vysokotlaká technika

,  

Geodetické a geologické služby

,  

Studnařské práce

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

vrtané studny, rozbory, vyhledání vody, vrty pro tepelná čerpadla Zlín, Vsetín, Kroměříž, Přerov