Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Betonpumpy Praha Hloubětín


Společnost TBG Metrostav zásobuje Prahu a její blízké okolí betonem ze čtyř moderních betonáren (Rohanský ostrov, Libeň, Radlice a Písnice) o celkovém výkonu 380 m3/hodinu.

Betonárny vyrábí betonové směsi - všechny druhy, v souladu s odpovídajícími normami:
- betony podle normy ČSN EN 206+A1 - různé pevnostní třídy, pro všechny stupně vlivu prostředí, návrhová životnost 50 i 100 let - vysokopevnostní (HSC) a vysokohodnotné (HPC) betony, ultra-vysokohodnotné a ultra-vysokopevnostní betony, vodotěsné betony, samozhutnitelné betony (SCC), vláknobetony barevné betony
- směsi pro stavbu vozovek - kamenivo stmelené cementem, válcovaný beton, podkladový beton, mezerovitý beton, cementobetonový kryt
- beton pro průmyslové podlahy - Steelcrete (konstrukční beton s rozptýlenou ocelovou výztuží), Floorcrete (drátkobeton pro průmyslové podlahy)
- architektonické betony - beton pro pohledové konstrukce, Easycrete (lehce zhutnitelné až samozhutnitelné betony), Colorcrete (barevné betony).
- potěry a speciální jemnozrnné směsi - suché potěry, zavlhlé potěry, cementopopílkové suspenze, lité potěry Anhyment a Cemflow (lité samonivelační směsi s vynikající rovinatostí povrchu, anhydritové, alfa sádrové potěry, lité cementové potěry, potěry pro podlahové konstrukce), čerstvé maltové směsi Malmix (určené ke zdění), cementové lité pěny Poriment (určené k zalití rozvodů v podlahách)
- beton pro tunely - stříkaný beton, beton pro definitivní ostění
- vodostavební beton
- necertifikované betony
- betony s přísadou urychlující nebo zpomalující tuhnutí
- síranovzdorný cement
Terraflow - litý cementový samozhutnitelný materiál nízkých pevností vhodný pro zásypy..
Ecocrete - beton vyrobený z recyklátu, který vzniká ze stavební suti

Betony na míru - dle přání zákazníka:
- vyrobíme vám také beton dle Vámi dodané receptury.
- vyvineme a vyrobíme beton splňující vámi požadované parametry.

Další služby:
- doprava domíchávači
- možný i vlastní odvoz
- doprava a uložení čerpadly
- poradenská činnost.

Další klíčová slova:
- transportbeton, autodomíchávač, betonáž, čerpadlo, pumpa, betonpumpa, mazanina.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI:

Pražské betonpumpy a doprava
tel. 724 040 100

Provoz a půjčovna čerpadel na čerstvý beton i maltové směsi:
Všechny typy čerpadel
- malá čerpadla na podlahové směsi
- stabilní čerpadla
- pumpomixy
- betonovací věže
- mobilní betonpumpy s délkou ramene 46m
- Aeronicer II. - čerpání lité cementové pěny s polystyrénem PORIMENT P.
Doprava betonu domíchávači.

a TBG Pražské malty s.r.o

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Betonpumpy Praha Hloubětín
WEBOVÁ STRÁNKA
Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
www.tbg-metrostav.cz
Adresa

Adresa

Koželužská 2246/5
Praha 8 180 00

info@tbg-beton.cz
+420 222 325 815


Najdete nás také zde:

FacebookLinkedInInstagramARES
captcha