PIK Vítek s.r.o.
Martin Kotek

CZKProjekce čistíren odpadních vod

Společnost PIK Vítek s.r.o. se sídlem v Praze se zabývá projekcí vodohospodářských staveb.

Zaměřujeme se především na řešení zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí. Svým zákazníkům nabízíme komplexní projekční a inženýrské práce a také konzultační činnost týkající se vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Zabýváme se projekcí:
Vodovody
- vodojemů
- vodovodů
- automatických tlakových stanic
- úpraven vody
Kanalizace
- čistíren odpadních vod
- kanalizačních sítí.

Jsme držiteli Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a držiteli Certifikátu ISO9001:2015 a také dalších osvědčení.


Katalog firem:    

Projektové práce ve stavebnictví

,

Vodohospodářské stavby

,
Štítky:

projekce vodohospodářských staveb, vodovody, kanalizace, řešení zásobování vodou, Praha