Universal Solutions s.r.o.

CZKDotační a grantová politika

Společnost Universal Solutions s.r.o. se přes 17 let pohybuje v oblasti fundraisingu, dotační a grantové politiky. Máme zkušenosti se zpracováním žádostí o dotaci a také se zpracováním všech povinných příloh, převážně do OPŽP, IROP, OP PIK, FM/ EHP Norsko, GP MZE, SFDI, SFŽP, MMR, nadace a nadační fondy, granty, sponzoring a mnoho dalších.

Komplexně zajistíme realizaci projektu od výběru vhodného dotačního programu, po podání žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení až po závěrečné vyúčtování celé akce, včetně následného monitoringu projektů.

Naši kancelář naleznete na adrese Alšovo náměstí 178, Písek.


Katalog firem:    

Evropské fondy

,
Štítky:

fundraising, dotační, grantová politika, zpracování žádostí o dotace