Českomoravský odborový svaz pracovníků školství


Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

Hlavní poslání:
- obhajoba práv svých členů a prosazování jejich oprávněných ekonomických, sociálních, pracovněprávních a profesních požadavků vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím a zaměstnavatelů
- zlepšování pracovních a životních podmínek svých členů
- poskytování právní pomoci a poradenství
- účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů odborového svazu
- zpracování analýz a prognóz
- vytváření systému informací a koordinace vnitrosvazových vztahů a aktivit
- výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Sídlíme na adrese Senovážné náměstí 978/23, Praha 1 - Nové Město.

Informační zdroje:

Profesní sdružení a asociace

,

Štítky:

profesní odborový svaz, odbory pracovníků školství

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
WEBOVÁ STRÁNKA
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
skolskeodbory.cz
Adresa

Adresa

Senovážné náměstí 978/23
Praha 1 - Nové Město 110 00

cmos.skolstvi@cmkos.cz
+420 234 130 200


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha