Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Česká silniční společnost z.s.
V České silniční společnosti od roku 1934 sdružujeme odborníky z řad inženýrů, techniků, studentů a dělníků zabývajících se silničním hospodářstvím. Vytváříme pro ně prostor pro diskuzi a uplatnění poznatků v praxi. Hledáte odborníky na silniční hospodářství? Chcete se dozvědět více o novinkách a trendech v oboru? Pak byste měli navštívit web ...
Svaz průmyslových mlýnů České republiky z.s.
Svaz průmyslových mlýnů České republiky (dále jen Svaz) je samostatné, nepolitické, dobrovolné sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob) v mlýnském oboru, příbuzných oborech, výrobců zařízení a organizací služeb. Od listopadu 1990 je profesní organizací mlýnských podniků a těstáren s průmyslovým charakterem výroby a to bez ohledu na ...
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky. Českomoravský ...
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. je organizace, která se nejen zabývá adaptací krajiny na klimatické změny, ale také ji aktivně prosazuje. Věříme, že obnova krajiny v extravilánu i intravilánu je nezbytná pro zachování naší udržitelnosti, biodiverzity a kvality života. Proto se snažíme vytvářet prostředí, které podporuje spolupráci ...
Česká společnost pro povrchové úpravy, z.s.
Česká společnost pro povrchové úpravy (ČSPU) je dobrovolným a nezávislým nepolitickým sdružením, které sdružuje pracovníky působící v oboru povrchových úprav a s tím přímo či nepřímo souvisejících procesů na území České republiky. Posláním ČSPU je všestranné rozvíjení oboru povrchových úprav a zprostředkování kontaktů mezi všemi zájemci o ...
Česká asociace dul z. s.
Česká asociace dul z. s. je nejstarší a největší profesní organizace sdružující duly v České republice a jedna z nejstarších asociací dul v Evropě1. Od roku 2001 zajišťuje vzdělání pro duly a vytváří dobré podmínky pro jejich činnost. Duly jsou ženy, které provázejí a podporují jiné ženy a jejich rodiny během těhotenství, porodu a počátků ...
Společnost pro orbu České republiky, z.s.
Společnost pro orbu České republiky, z.s. je organizace, která se zabývá rozvojem a propagací orby jako základní agrotechnické operace. Orba je proces, při kterém se obrací vrchní vrstva půdy za účelem zlepšení jejích vlastností, přípravy pro setí nebo výsadbu plodin a potlačení plevelů. Společnost pro orbu ČR sdružuje zemědělské odborníky a ...
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Odbory BOSCH sdružují členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i jako zaměstnance agentur práce. Jsme součástí největšího odborového svazu v ČR, odborového svazu KOVO a jsme největší odborovou organizací v Bosch Diesel s.r.o. Vznik naší odborové organizace se datuje do jara roku ...
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Dále se podílí na plnění a organizování úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného ...
Služby: -dopravní zdravotní služba ČČK -převozy sanitními vozy. Oblastní spolek ČČK: -výuka první pomoci dětí a mládeže -letní dětské tábory -bezpříspěvkové darcovství krve - nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve -humanitární jednotka OS ČČK -kurz Základní norma Zdravotnických znalostí -kurz Zdravotník ...

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je organizace, která hájí zájmy zaměstnavatelů v různých odvětvích hospodářství a společnosti. Jejím cílem je podporovat rozvoj a konkurenceschopnost české ekonomiky, zlepšovat podmínky pro podnikání a zaměstnávání, a spolupracovat s vládou, odbory a dalšími partnery na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální ...

“HVĚZDA z.ú.” je nezisková organizace, která se věnuje poskytování sociálních a zdravotních služeb lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Mezi její hlavní cíle patří rozšíření praktického naplňování myšlenek humanismu, mezigenerační tolerance, solidarity a občanského soužití. Organizace vznikla v roce 2000 jako občanské sdružení a ...

Jste podnikatel nebo máte sen podnikat? Chcete být součástí nejinovativnějšího podnikatelského ekosystému?? Pak byste měli poznat JIC - zájmové sdružení právnických osob, které podporuje podnikání a inovace na jižní Moravě. Zřizovateli JIC jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, ...

Informujeme o programech podpory průmyslu a podnikání a zprostředkováváme přístup k dotacím a úvěrům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

Pražský inovační institut, z. ú. (Pii) je organizace, která se zabývá podporou inovací v Praze. Jeho hlavní rolí je propojovat vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v hlavním městě. Pražský inovační institut, z. ú. se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, energetiky, umělé inteligence, kreativního průmyslu a dalších oblastí, které přispívají k zlepšení ...

Samostatná, nezisková vědecko-osvětová organizace Klub společenských věd (KSV) sdružuje na dobrovolném základě vědce, výzkumné pracovníky a odborníky, jenž působí ve společenskovědní sféře. Naším hlavním obsahem je odborně osvětová činnost v oblasti společenských věd, vzdělávací a informační aktivity, vysvětlování aktuálních společenských ...

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) je organizace, která sdružuje zejména zaměstnance v pracovním a služebním poměru k zaměstnavatelským subjektům, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. ČMOSA se snaží o ochranu a obhajobu práv, zájmů a potřeb svých členů, a to jak na individuální, tak na ...

Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. je nejstarší a největší profesní organizace, která sdružuje výrobce piva a sladu v České republice. Svaz byl založen v roce 1991 jako nástupce Spolku pro průmysl pivovarský v Království českém, který vznikl v roce 1873. Svaz má 26 pivovarských členů, 5 sladovnických členů a 18 přispívajících členů, kteří ...

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je nezisková organizace, která podporuje rozvoj a ochranu duševního vlastnictví (IP) v České republice. Prosazuje zejména možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti formou mediací. Hlavní cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, jakož i vysoké školy, univerzity a výzkumné a vývojové ...

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) sdružuje odborníky z oblasti světelné techniky, projektanty, provozovatele, dodavatele, výrobce a všechny zájemce o veřejné osvětlení. SRVO přijímá za členy fyzické i právnické osoby, které mají zájem o veřejné osvětlení. Pořádáme přednášky, konference, kurzy a jiné setkání za účelem šíření ...

ČOKA je zkratka pro Českou obuvnickou a kožedělnou asociaci, která sdružuje podnikatele z oblasti obuvnictví a kožedělnictví v České republice. Členy ČOKA jsou nejen výrobci a prodejci obuvi a souvisejících materiálů a komponentů, ale také instituce, které se zabývají výzkumem, testováním, vzděláváním a školením v tomto odvětví. ČOKA má v současné ...

Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část je organizace, která vyvíjí svou činnost v rámci katolické církve. Je součástí celosvětového hnutí Fokoláre, které vzniklo v roce 1943 v Itálii jako odpověď na válku a utrpení. Hnutí Fokoláre si klade za cíl přispívat ke všeobecnému bratrství a jednotě mezi lidmi různých náboženství, kultur a ...