Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky. Českomoravský ...
Svaz průmyslových mlýnů České republiky z.s.
Svaz průmyslových mlýnů České republiky (dále jen Svaz) je samostatné, nepolitické, dobrovolné sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob) v mlýnském oboru, příbuzných oborech, výrobců zařízení a organizací služeb. Od listopadu 1990 je profesní organizací mlýnských podniků a těstáren s průmyslovým charakterem výroby a to bez ohledu na ...
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Odbory BOSCH sdružují členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i jako zaměstnance agentur práce. Jsme součástí největšího odborového svazu v ČR, odborového svazu KOVO a jsme největší odborovou organizací v Bosch Diesel s.r.o. Vznik naší odborové organizace se datuje do jara roku ...
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Dále se podílí na plnění a organizování úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného ...
Pedagogický institut, o.p.s.
Pedagogický institut, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která je akreditovanou institucí pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní posláním sdružení je napomáhat v rozvoji občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách. Chceme svou činností přispívat k tomu, aby se kolegiální podpora stala běžnou součástí ...
Liga vozíčkářů je nezisková organizace se sídlem v Brně, aktivní po celé ČR. Hlavním posláním naší organizace je snaha o zařazování osob s postižením do většinové společnosti. Mezi služby které našim klientům poskytujeme patří: - osobní asistence - poradna - sociální rehabilitace - centrum denních služeb je určeno lidem se zdravotním ...

Poskytování zdravotní a sociální péče.

Evidence a sledování stavu a přírodní a kulturní památky regionu

Občanské sdružení - postvězeňská péče hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptace propuštěných mužů z výkonu trestu - pomoc lidem bez domova

Nezisková humanitární organizace. Provoz denního stacionáře pro klienty s kombinovanými vadami. Komplexní péče o postižené děti, mládež, dospělé a jejich rodiny.

Výroba: - ručně malovaný porcelán, sklo, vizitkáře - ručně malované hedvábí a výrobky z něj - smaltované šperky - tkané koberce - suché vazby. Podpora lidí se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti, rozvoje jejich schopností, dovedností a znalostí za účelem dosažení jejich nejvyšší možné formy zaměstnání, podle jejich možností a ...

Obecně prospěšná společnost - poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Ostravě Mariánské Hory a Hulváky - projekty zaměřené na uplatnění se na trhu práce, volný čas vybraných skupin - realizátor programů primární a sekundární prevence - poskytovatel služby Domu na půl cesty ve Frýdku Místku

Kavárna sociálně terapeutické dílny Občanské sdružení PRO podporu a péči o duševně nemocnésociální rehabilitace - chráněné bydlení - sociálně terapeutické dílny

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) již od roku 1992 sdružuje výrobce teplovodních kotlů, krbů a topidel na všechny druhy paliv, výrobce otopných těles a výrobce a prodejce měřící a regulační techniky pro vytápění. Jejími členy je většina domácích významných firem z oboru. Hlavním cílem APTT je hájit a podporovat zájmy členů v ...

Posláním Občanského sdružení ÚRAZ z Brna je pomoc s vyrovnáním úrazů poškozených a jejich blízkých vč. následků a vyřídit odpovídající odškodnění. Zajišťujeme maximální odškodnění úrazů v zaměstnání, ve škole, při dopravní nehodě, poradíme Vám s odškodným skrz úrazové pojištění.

Občanské sdružení ÚRAZ s kanceláří v Praze pomáhá s vyřízením odškodnění úrazu poškozených a jejich blízkých vč. následků. Jsme tady pro klienty, vyřizujeme na jejich požadavek plnění při pracovním úrazu, ve škole, při dopravní nehodě a také pomáháme s odškodným z pojistného plnění úrazové pojistky. Snažíme se o zajištění maximálního odškodného ...

Občanské sdružení Logo z.s. se zaměřuje na pomoc s osobám s poruchami komunikace a hybnosti.

Ústav sociální péče pro zdravotně postižené.

Sociální služby - osobní asistence - odlehčovací služby Občanské sdružení Pořádání - kulturní a společenské akce Pořádání - rekondiční pobyty pro zdravotně postižené - kulturní a společenské akcesociální služby - osobní asistence - odlehčovací služby.

Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z.s.je profesní sdružení pěstitelů s cílem zastupovat své členy a chránit jejich zájmy. Dále zajišťovat poradenskou, informační a vzdělávací činnost, napomáhat integrací mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodníky. Unie je v těsném kontaktu s výzkumnými institucemi a snaží se zavádět perspektivní technologie do ...

Sdružení Most k životu jako nestátní nezisková organizace působí v sociální oblasti, jejímž cílem je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

Sdružené ordinace Komín s.r.o. je sdružení několika ordinací praktických lékařů pro děti, dorost i dospělé.

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví prosazuje lepší pracovní podmínky pro zaměstnance bank a pojišťoven. Hlavní výhodou a předností odborového svazu je jeho nezávislost. Jako nezisková organizace, která je financována zejména z členských příspěvků, dokáže svobodně hájit práva svých členů (vás zaměstnanců) bez ohledu na ...

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením: - centrum denních služeb - Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka - podpora samostatného bydlení - Podporované bydlení Pomněnka - chráněné bydlení - Chráněné bydlení Pomněnka - odlehčovací služba - Odlehčovací služba Pomněnka