Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vznikl dne 8. května 1990 jako neziskové občanské sdružení, registrované pod Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-134/90-R a má celorepublikovou působnost. Sdružuje ve svých 55 pobočných spolcích cca 4 000 členů s různým sluchovým postižením. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je ...
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Odbory BOSCH sdružují členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i jako zaměstnance agentur práce. Jsme součástí největšího odborového svazu v ČR, odborového svazu KOVO a jsme největší odborovou organizací v Bosch Diesel s.r.o. Vznik naší odborové organizace se datuje do jara roku ...
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Dále se podílí na plnění a organizování úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného ...
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům.

Sdružení prodejců v oboru železářství a domácích potřeb.

Český plynárenský svaz: - nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. se sídlem v Praze je největším Sdružením dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě s dlouholetými zkušenostmi. Díky tomu má své místo při tvorbě a úpravě legislativy, která se týká silniční dopravy a také mezivládních dohod a smluv v této ...

Pedagogický institut, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která je akreditovanou institucí pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní posláním sdružení je napomáhat v rozvoji občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách. Chceme svou činností přispívat k tomu, aby se kolegiální podpora stala běžnou součástí ...

Semitam s.r.o. dává pracovní příležitost, psychosociální podporu a možnost získat nové dovednosti lidem, kteří by bez její pomoci jen velmi těžko hledali uplatnění na trhu práce. Firma provozuje knihařskou a šicí dílnu a zajišťuje úklidové služby. Nabízí: knižní vazbu, kancelářskou vazbu, ruční výrobu zápisníků a skicáků, sítotisk, rámování a ...

ČAAM WVPA, česká větev z.s. sdružuje veterinární lékaře zaměřující se na ptactvo, drůbež a jejich choroby. Pořádá různé odborné konference na danou problematiku.

Činnost: - rozvoje a propagace extrémních sportů - skateboarding - prevence proti drogám a kriminalitě.

Služby: - sociálně terapeutická dílna.

Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která byla založena 3. února 1993 arcibiskupem olomouckým a poskytuje širokou škálu sociálních služeb. Námi poskytované služby zahrnují domácí zdravotní a hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, občanskou poradnu, romské komunitní centrum a také služby pastoračního asistenta. Charita ...

Asociace prvoligových klubů se zabývá sdružováním mužských basketbalových klubů, dále řídí Národní basketbalovou ligu. Naším cílem je celkový rozvoj basketbalu v České republice na všech úrovních. Usilujeme o rozšířování členské základny hráčů, získávání nových dětí a celkové zlepšení podmínek pro basketbalové hráče. Naší aktivitou je také ...

Mezinárodní humanitární organizace ADRA poskytuje pomoc lidem v nouzi. V České republice působíme od roku 1992. Podporujeme konkrétní osoby a rodiny, jež se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí. Cenou Michala Velíška upozorňujeme na neobyčejné činy „obyčejných lidí“, kteří pomohli, když šlo někomu o život. Přispíváme na ...