Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Charita Přerov
Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která byla založena 3. února 1993 arcibiskupem olomouckým a poskytuje širokou škálu sociálních služeb. Námi poskytované služby zahrnují domácí zdravotní a hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, občanskou poradnu, romské komunitní centrum a také služby pastoračního asistenta. Charita ...
Asociace prvoligových klubů APK
Asociace prvoligových klubů se zabývá sdružováním mužských basketbalových klubů, dále řídí Národní basketbalovou ligu. Naším cílem je celkový rozvoj basketbalu v České republice na všech úrovních. Usilujeme o rozšířování členské základny hráčů, získávání nových dětí a celkové zlepšení podmínek pro basketbalové hráče. Naší aktivitou je také ...
Činnost: - spolkem, jehož účelem je přispívat ke zlepšení situace rodin nebo jednotlivých členů prostřednictvím služeb a programů - sociální služby pro rodiny s dětmi - dohody o výkonu pěstounské péče - programy sociálně-právní ochrany dětí

Činnost: - občanské sdružení, spolek jehož cílem je zachování památek a renovace bývalé úzkorozchodné železnice Frýdlant v Čechách – Heřmanice - muzeum

Celosvětová organizace vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům. Členové se schází každé pondělí v 19.00 v hotelu Flora Olomouc, Krapkova 34.

Podporované zaměstnání - pomoc při uplatnění na trhu práce Občanské sdružení Zajištění - semináře

Provoz: - útulek pro psy - psí škola - výcvik záchranářských psů.

Občanské sdružení. Zájmové cíle: - volnočasové aktivity dětí a mládeže - volnočasové zázemí pro široké spektrum občanů Nové Vsi nad Nisou - péče o životní prostředí a veřejnou zeleň... a další.

Obecně prospěšná společnost: - rozvoj města, regionu - výukové programy, osvětová činnost - provoz Spolkového domu.

Švédská obchodní komora. -podpora severským firmám podnikajících na českém trhu.

Posláním občanského sdružení je přispívat k osvětě v otázce péče a života zdravotně postižených osob a jejich rodin. Podporování sociálního programu a odkazu mezinárodních úmluv o právech dítěte a postižených osob.