Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Charita Přerov
Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která byla založena 3. února 1993 arcibiskupem olomouckým a poskytuje širokou škálu sociálních služeb. Námi poskytované služby zahrnují domácí zdravotní a hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, občanskou poradnu, romské komunitní centrum a také služby pastoračního asistenta. Charita ...
Asociace prvoligových klubů APK
Asociace prvoligových klubů se zabývá sdružováním mužských basketbalových klubů, dále řídí Národní basketbalovou ligu. Naším cílem je celkový rozvoj basketbalu v České republice na všech úrovních. Usilujeme o rozšířování členské základny hráčů, získávání nových dětí a celkové zlepšení podmínek pro basketbalové hráče. Naší aktivitou je také ...
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Javorník
Český rybářský svaz je spolek, jehož posláním je zejména výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva, provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve ...
Služby: - vzdělávací a zájmové programy pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí je nevládní nezisková organizace mající právní formu občanského sdružení dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Cíle činnosti: Obnova, oprava, údržba a provoz nemovitých památek na území bývalého prácheňského kraje, a zejména na území obce Řepice; 2) Snaha o zlepšení kulturního a historického ...

Jsme profesní spolek lidí, kteří se zajímají o knižní vazbu, zejména onu rukodělně řemeslnou. Rukodělná zakázková a personalizovaná knižní vazba. Práce s přírodními i novými materiály. Různé formy vazby knižního kompletu. Techniky zušlechtění a dekorace, výtvarné pojetí celku. Výroba ostatních knihařských výrobků, jako jsou etuje a krabice, ...

Společenství Androméda z.s. podporuje převážně zájmy zdravotně postižených a starých lidí.

Asociace energetických manažerů, z.s. je nezávislé, nevládní a neziskové sdružení, mezi jehož cíle patří zejména sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o hospodárnou výrobu a využití energie, poskytovat informace členům a energetické veřejnosti, předávat si vzájemně zkušenosti z průmyslového využití energie, aktivně se zúčastňovat jednání a ...

Služby: - nezisková organizace - účelem je osvětové, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch

Profesní společenstvo českého veletržního průmyslu s celorepublikovou působnosti, sdružující veletržní areály a firmy, které výstavní akce pořádají doma i v zahraničí a další subjekty, které se na nich podílejí specifickými službami.

Cestovní agentura: - nabídka zájezdů z různých cestovních kanceláří.

Dům Ronalda McDonalda (DRMcD) je nezávislá nezisková organizace, která je součástí celosvětové sítě charitativních organizací s názvem Ronald McDonald House Charities (RMHC). Naším společným posláním je pomáhat rodinám dětí se závažným dlouhodobým onemocněním. Cílem naší péče, která je orientovaná na celou rodinu, je umožnit vážně nemocným dětem ...

Občanské sdružení Klub irských tanců

Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii.

Sdružení zabývající se celoživotním dílem Národního umělce Františka Tröstera

Sdružení pro osoby postižené syndromy chromosomální instability.

Občanské sdružení - sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky

Služby pro české profesionální sportovce: - zajištění zázemí - kompletní poradenský servis - pomoc při řešení mimosportovních povinností a obchodních aktivit.