Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Dodávka a úprava pitné vody

Vodárenská společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se zaměřuje na dodávku a úpravu pitné vody, dále na odvádění a čištění odpadních vod. Realizujeme vodovodní a kanalizační přípojky na stavbách, provádíme opravy vodovodních řadů, dále zajišťujeme odečty vodoměrů a vyúčtování za vodné a stočné.
Dodáváme pitnou vodu do lokalit Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Milovice, Písty a dalšího okolí.

Služby:
- provozování vodovodů a kanalizací
- dodávka a úpravna pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod ČOV
- odečty vodoměrů, fakturace, stanovení záloh na vodné a stočné.

Naše činnost:
- výroba cementového zboží
- revize a zkoušky tlakových nádob
- revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího a elektrického zařízení
- poradenská a laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- zemní práce
- jeřábnické práce.

Důležité kontakty:
- hlášení poruch tel. 602 422 458
- dispečink tel. 325 513 804.

Úřední hodiny:
- pondělí, středa 6:30 - 11:00, 11:30 - 16:00.

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. působí jako spolehlivý dodavatel pitné vody již mnoho let. Sídlíme na adrese Bobnická 712/2, Nymburk.


Katalog firem:    

Čističky odpadních vod

,  

Jeřábnické práce

,  

Tlakové a expanzní nádoby

,  

Vodárenství

,  

Zdvihací zařízení, jeřáby a montážní plošiny

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

provozování vodovodů a kanalizací, dodávka a úpravna pitné vody Nymburk, odečty vodoměrů