Čističky odpadních jsou ideální náhradou za septik či jímku na chatách, chalupách nebo rodinných domech, kde není k čištění splaškových vod jiné řešení. Vyberte si ze široké nabídky čističek s vpouštěním do povrchových nebo podzemních vod.

ASIO TECH, spol. s r.o.
ASIO TECH, spol. s r.o. je česká společnost, která se zabývá dodávkou technologií a technologických celků pro čištění odpadních vod, úpravu vody a recyklaci vody a energie. Mezi hlavní produkty společnosti patří čistírny odpadních vod pro města i obce, domácí ČOV pro rodinné domy, septiky, vsakovací tunely pro odvod dešťové vody, reaktory pro ...
ASIO TECH, spol. s r.o.
ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o. Čerpací technika
ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o. Trutnov Pracujeme především v oboru čerpací techniky, rozvodu vody a čištění odpadních vod. Poskytujeme komplexní servis ve vodohospodářství a průmyslu. Hravě se pohybujeme na poli technologických celků, ale i prodeje produktů pro opravárenství čerpadel a jiných strojů a v neposlední řadě i v prodeji průmyslových ...
Šebesta, spol. s r.o.
Společnost Šebesta, spol. s.r.o. se sídlem v Kyjově u Hodonína se zaměřuje na výrobu a dodávku technologií čistíren odpadních vod a autoumýváren. Zajistíme čistírny a čističky odpadních vod, bezkontaktních myček a mycích zařízení. S naší spoluprací budete jistě spokojeni. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu s tradicí - technologie čistíren ...
W.P.E. a.s. Water Purification Engineering
Společnost W.P.E. a.s. zajišťuje čištění a povrchové úpravy odpadních vod. Naší prioritou jsou dodávky čistíren odpadních vod pro průmysl, dopravu a zemědělství. Dále poskytujeme poradenství v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod. Naše portfolio produktů a služeb: - chemické čistírny odpadních vod - úprava vody - reverzní ...
PROSPECT spol. s r.o.
Projekčně-inženýrská společnost PROSPECT spol. s r.o. se sídlem v Ostravě působí v oblasti investiční výstavby, specializuje se na dodávky automatizovaných technologických celků a zpracování projektové dokumentace. Zaměřují se na vodní hospodářství, tepelnou techniku, hutě a strojírenství a plynová zařízení. Vedle projekčních prací a ...
VPK Suchý s.r.o. Výstavba a realizace inženýrských sítí
Specialisté na vodohospodářské, inženýrské a dopravní stavby. Společnost VPK Suchý s.r.o. se zaměřuje na komplexní výstavbu a realizaci inženýrských sítí. Mezi naše stavební činnosti patří kanalizace, vodovody, plynovody, ČOV. Dále provádíme stavby dopravní, vodohospodářské a zemní práce. Výstavby realizujeme v oblasti Praha a Středočeský kraj. ...
Tomáš Moravec - Bagr Trutnov
Firma Tomáš Moravec - Bagr Trutnov provádíme veškeré zemní práce pásovým a kráčejícím bagrem. Mezi služby které poskytuji patři, realizace základů rodinných domů, kanalizační, vodovodní, plynové a elektrické přípojky, terénní úpravy či odpadové jímky. Sídlíme na adrese Pomněnková 440, Trutnov. Služby, práce: - zemní a výkopové - základy ...
Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o.
Naše firma se specializuje na dodávku a montáž technologií desinfekce pitných, bazénových i odpadních vod. V oblasti vodního hospodářství působíme již od samého vzniku v roce 1994. Při své práci využíváme téměř třicetiletých zkušeností v oboru. Dodávka, montáž: - technologie dezinfekci pitných, bazénových a odpadních vod plynným chlorem s ...
HYDROCLAR s.r.o. čistírny odpadních vod
Již od svého vzniku v roce 1999 se zabýváme vývojem, výrobou a montáží zařízení pro čištění, úpravu a čerpání vody. Poskytujeme projektové, výrobní a montážní služby v regionu Libereckého a Ústeckého kraje, i v rámci celé České republiky. Náš výrobní program zahrnuje výrobu, montáž a servis čistíren odpadních vod (ČOV), myček nákladních ...
LESOSTAVBY Třeboň a.s.
LESOSTAVBY Třeboň a.s. je společnost, která se zabývá širokým spektrem stavebních prací. Mezi její hlavní oblasti činnosti patří dopravní a vodohospodářské stavby, které přispívají k rozvoji infrastruktury a ochraně životního prostředí. Společnost provádí například: - výstavbu a rekonstrukci lesních cest, silnic, mostů a tunelů, - ...
VŠE PRO VODU s.r.o.
Firma VŠE PRO VODU s.r.o. se sídlem Slabce - Rousínov se zabývá problematikou využití vodních zdrojů. Nabízí komplexní služby v oblasti studen, retenčních nádrží a vodních staveb na klíč. Mezi její činnosti patří: - Administrativní činnost, technické poradenství a konzultace, rekognoskace v místě provádění staveb, vyhledávání vhodného ...
Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava
Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava se sídlem v Olomouci zajišťuje veškeré stavby pro obce a kraje - výstavbu komunikací, chodníků a parkovišť, cyklostezek, ale také kanalizací, vodovodů a ČOV. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné ...
EKOCIS, spol. s r.o. čističky odpadních vod
Společnost EKOCIS, spol. s r.o. působí jako český výrobce a dodavatel domovních čističek odpadních vod více než 20 let. Poskytujeme odborné poradenství, instalace a uvedení do provozu, dále záruční i pozáruční servis. Nabízíme komplexní služby, zajišťujeme projektovou dokumentaci a pomůžeme i s povolením na úřadech. Kromě čističek odpadních vod si ...
Kalora a.s. rekonstrukce inženýrských sítí Cheb
Společnost Kalora a.s. zajišťuje zakázky na klíč od projektové dokumentace po dodávku a montáž včetně veškerých dokladů potřebných pro kolaudaci v oblastech topení, chlazení, vodoinstalace, kanalizace, plynoinstalace, rozv. technických plynů, elektroinstalace, čistírny odpadních vod. Na všechny výše uvedené činnosti a služby nabízíme zpracování ...
OPS Olomoucké pozemní stavby s.r.o.
Společnost OPS Olomoucké pozemní stavby s.r.o. zajišťuje práce pozemního stavitelství, zejména průmyslovou výstavbu od výstavby jednotlivých hal, technologických celků, rekonstrukcí průmyslových objektů až k výstavbě nových investičních celků. Dále pak bytovou výstavbu, která zahrnuje výstavbu bytových domů a rodinných domů a v neposlední řadě pak ...
Společnost je nositelem certifikátu jakosti ISO 9001:2009. Čištění odpadních vod: -malé domovní biologické čistírny (AS-VARIOcomp K) -vodoměrné, čerpací a armaturní šachty -odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) -lapáky tuku a škrobu -výrobky z nerezové oceli pro vodní hospodářství -detektor úniku ropných látek ...

SLUŽBY V OBLASTI TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projekce, výroba, dodávky, montáž, servis, opravy, poradenství: -biologické balené čistírny odpadních vod 5-1000 E.O. -technologie aktivačních čistíren, jemnobublinná aerace -výrobky pro vodní hospodářství, odlučovače ropných látek, tuků (lapoly), neutralizační stanice, měrná ...

Pelhřimovská vodárenská s.r.o. je společnost, která se zabývá provozem vodovodů a kanalizací v Pelhřimově a okolí. Společnost je ve vlastnictví Města Pelhřimova a vznikla transformací Čistírny odpadních vod. Zajišťujeme nepřetržitý provoz čistíren odpadních vod v Pelhřimově a na Křemešníku a obsluhu vodních zdrojů a studní ve všech místních ...

Výroba biologických čistíren odpadních vod

Výroba - čistírny odpadních vod Výroba - minipivovary - minipastery základní vybavení stáčecích linek je myčka lahví, kegů, stáčecí stroj a zařízení na tepelnou úpravu piva - pastéry buď průtokové nebo tunelové Výroba - pěstitelské pálenice Výroba - zábradlí Výroba - potrubí Zpracování ...

Práce: -stavební -zemní -zednická -demolice. Služby: -betonářská výroba -kanalizace -vodovody -plynovody -vodní nádrže -čistírny odpadních vod -skládky tuhého odpadu.

Společnost NOWASTAV a.s. poskytuje služby při výstavbě a rekonstrukcích rybníků, jezů, čistíren odpadních vod, úprav vodních toků nebo malých vodních elektráren. Jsme schopni poskytnou veškeré druhy konstrukcí a technologických postupů uplatňovaných v našem oboru. V našem portfoliu služeb můžete najít opevnění břehů, hrazení bystřin, revitalizace ...

Společnost DČOV servis s.r.o. realizuje profesionální servis domovních čistíren odpadních vod.

Firma KH EKO spol.sr.o.vznikla v roce 2003 a je jedním z největších dodavatelů čistíren odpadních vod pro rodinné domy a malé provozovny. Svoji činnost v roce 2006 rozšířila o prodej a pronájem obytných aut značky XGO, ROLLER TEAM, RIMOR.

Dodávka, servis - čistírny odpadních vod ALBION, AQUATECH, VARIOCOMP - jímky - septiky - lapače tuků - nádrže

Tepelná čerpadla Měření a regulace - MaR. ČOV a úpravny vod. Chlazení Topení, vytápění. Využití energie a solární systémy.