Bezpečnostní systémy – kamerové systémy, hasicí systémy, ESP, plynová detekce, posuzování rizik

Společnost ELMEP s.r.o. navrhuje, instaluje a servisuje bezpečnostní systémy do všech průmyslových provozů. Bezpečnostní systémy vyvíjíme tak, aby účinně a rychle řešily vzniklou havarijní situaci, ale i předcházely vzniku riskantních stavů ohrožující zdraví zaměstnanců. Našim zákazníkům dodáváme elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, hasicí systémy, elektronickou požární signalizaci EPS a plynovou detekci GDS. Cíleně se věnujeme posuzování rizik a nabízíme efektivní bezpečnostní přístrojové systémy.

Návrh, dodání, instalace a servis bezpečnostních systémů, ELMEP s.r.o.

Návrh, instalace, servis kamerových systémů pro zajištění bezpečnosti a zdraví

Do všech průmyslových provozů nainstalujeme a zajistíme servis nejvhodnějšího bezpečnostního systému pro zajištění ochrany zdraví a majetku všech pracovníků. Zajistěte si bezpečnost a ochranu zdraví našimi bezpečnostními přístroji, nabízíme hasicí zařízení, automatizované ochlazovací systémy, kamerové systémy, kamery do prostředí s nebezpečím výbuchu, záložní zdroje pro napájení kamerových systémů, záznamová zařízení, servis CCTV systémů

Kamerové systémy CCTV


Elektronické zabezpečovací systémy, elektronická požární signalizace ESP a plynová detekce

Elektronické zabezpečovací systémy jsou dalším segmentem bezpečnostních systémů a pro průmyslové provozy a areály představují neodmyslitelnou součást zajištění ochrany. Mezi elektronické zabezpečovací systémy řadíme magnetické detektory, detektory pohybu, liniové detektory, signalizační zařízení, GSM moduly, ústředny, obslužné prvky. Na žádném pracovišti by neměla chybět elektronická požární signalizace ESP či detekce hořlavých a toxických plynů.

Elektronické zabezpečovací systémy, ESP, plynová detekce


Posuzování rizik s cílem snížení rizik havarijních událostí, studie, analýzy, poradenství

Naši specialisté z oboru bezpečnostního inženýrství se zabývají posuzováním rizik s cílem snížit rizika havarijních příčin a událostí na minimum nebo je zcela eliminovat. Na základě dlouholetých zkušeností v petrochemickém, rafinérském a chemickém průmyslu zpracováváme studie v oblasti hodnocení a řízení rizik, analýzy bezpečnosti stávajících provozů a posuzujeme bezpečnost nových technologických staveb a investičních celků.

Posuzování rizik


PODSTRÁNKY

Měřicí a regulační technika

Měřicí a regulační technika
Průmyslová automatizace, měřicí a regulační technika, elektrická zařízení

Bezpečnostní systémy a posuzování rizik

Bezpečnostní systémy a posuzování rizik
Bezpečnostní systémy – kamerové systémy, hasicí systémy, ESP, plynová detekce, posuzování rizik

Řídicí, informační a databázové systémy

Řídicí, informační a databázové systémy
Řídicí, informační a databázové systémy jako součást automatizace výrobních procesů
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ELMEP s.r.o. Průmyslová automatizace Mělník
WEBOVÁ STRÁNKA
ELMEP s.r.o.
www.elmep.cz
Adresa

Adresa

V Růžovém údolí 556
Kralupy nad Vltavou 278 01

elmep@elmep.cz
+420 315 617 311


Najdete nás také zde:

FacebookLinkedInARES
captcha