Kalora a.s.

CZKDodávky, montáže a rekonstrukce kotelen

Společnost Kalora a.s. zajišťuje zakázky na klíč od projektové dokumentace po dodávku a montáž včetně veškerých dokladů potřebných pro kolaudaci v oblastech topení, chlazení, vodoinstalace, kanalizace, plynoinstalace, rozv. technických plynů, elektroinstalace, čistírny odpadních vod. Na všechny výše uvedené činnosti a služby nabízíme zpracování cenových nabídek podle požadavku zákazníka. Prvořadým cílem firmy je a stále bude spokojený zákazník a vysoká kvalita produktů od projektů po realizaci či servis.

Topení a chlazení:
- dodávky, montáže a rekonstrukce plynových kotelen, kotelen na spalování dřevního odpadu, uhelných, olejových kotelen a výměníkových stanic pára-voda, voda-voda
- dodávky a montáže horkovodů, parovodů, teplovodů a rozvodů chlazení, stlačeného vzduchu v materiálu ocel, měď, plast, nerez, předizolované potrubí
- klasické ústřední vytápění, veškeré podlahové systémy, teplovzdušné vytápění v materiálech Cu, ocel, plast
kondenzátní hospodářství
- olejové hospodářství.

Vodoinstalace, kanalizace:
- veškeré rozvody zdravoinstalace (vody, kanalizace, dešťových vod)
- zařizovacích předměty podle výběru zákazníka
- dodávka a montáž venkovních rozvodů vody
- rekonstrukce a opravy zdravoinstalace
- přečerpávací stanice
- rekonstrukce vodojemů.

Plynoinstalace, rozv. technických plynů:
- průmyslové a domovní plynovody
- dodávku a montáž plyn. spotřebičů bez omezení výkonu
- tlakové stanice plynu a regulační stanice
- v materiálu ocel, plast a měď
- rekonstrukce a opravy plynoinstalace
- rozvodů technických plynů.

Elektroinstalace, MaR:
- kotelny, výměníkové a předávací stanice (SIEMENS, DOMAT)
- vzduchotechnika, chlazení
- osvětlení, technologická elektroinstalace
- rodinné domy i velké provozy.

Technologie čistíren odpadních vod:
- cenová nabídka, dodávka, montáž ekologických projektů jako jsou chemické či průmyslové čistírny odpadních vod, rekonstrukce inženýrských sítí v dimenzích od DN 15 – 250 v materiálovém provedení PE, PP, PVDF, PVC, biologické čistírny odpadních vod, kalová hospodářství.

Naše provozovny naleznete ve městech Cheb a Tachov. Sídlo naší společnosti se nalézá na adrese náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, Cheb.


Katalog firem:    

Elektroinstalační práce

,  

Plynařské práce

,  

Topenářské práce

,  

Vodoinstalatérské práce

,  

Čističky odpadních vod

,  
Štítky:

zakázky na klíč, topení, chlazení, vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace, Cheb