Křižíkova 2697/70
Brno 612 00
tel.: +420 541 633 734
email: sekobrno@sekobrno.cz

KONTAKT
VíCE >

měření emisí, imisí, průmyslových zdrojů, pracovního prostředí, prachu, anorganické látky, Brno

+
DALŠÍ
FOTKY
Společnost SEKO BRNO, spol. s r.o. již od roku 1993 poskytuje služby v oboru monitoringu životního prostředí. Provádíme měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejících z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí a také konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na oblast ovzduší. Sídlíme na adrese Křižíkova 2697/70, Brno.

Služby:
- měření emisí
- měření imisí
- monitoring životního prostředí
- měření všech průmyslových zdrojů emisí
- měření pracovního prostředí a imisí.

Na průmyslových zdrojích znečišťování provádíme tato měření:
- kontinuálně měřené škodliviny: CxHy, SO2, NOx, CO a O2 (jako referenční hladina)
- kontinuálně měřené škodliviny elektrochemickými senzory: SO2, NO, NO2, CO a O2 (jako referenční hladina)
- měření koncentrace tuhých znečišťujících látek gravimetrickou metodou s možnou další analýzou obsahu těžkých kovů v odebraných vzorcích (Hg, Tl, Cd, As, Ni, Co, Cr, Pb, Cu, Mn, popřípadě dalších)
- kontinuální měření fyzikálních parametrů (tlak, teplota, vlhkost, objemový průtok spalin)
- měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice.

Měření manuálními metodami:
- anorganické látky (minerální kyseliny, amoniak, chlorovodík, kyanovodík, chlór ...a další)
- organické látky ((fenol, formaldehyd, benzen, toluen, xylen, styren atd.)
- polyaromatických uhlovodíků.

Měření imisí:
- zjišťování koncentrace škodlivin ve volném ovzduší
- manuální odběry (průměrné 24 hodinové koncentrace) SO2, NOx SO2, NOx měření kyanidů, amoniaku, sirovodíku, (manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením odebraných vzorků)
- měření těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen, trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen) průměrné 24 hodinové koncentrace (odběry na sorpční trubičky)
- měření polyaromatických uhlovodíků (základní řada vybraných 16-ti podle EPA metod) – 24 hodinové průměrné koncentrace
- měření polétavého prachu – 24 hodinové koncentrace, možnost analýzy obsahu vybraných těžkých kovů v odebraném vzorku.

Další služby:
- zpracování rozptylových studií z technologických a energetických zdrojů
- další technické informace i poradenství související například se současnou větší četností termínů měření emisí.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám sdělíme podrobné informace o našich aktivitách.
VÍCE

Zařazení do katalogu:

WEBOVÁ STRÁNKA SEKO BRNO, spol. s r.o.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA SEKO BRNO, spol. s r.o.

http://www.sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r.o.
Křižíkova 2697/70
Brno
612 00

Telefon:
+420 541 633 734
+420 737 130 466
Email:
Web:
IČ: 47911557
DIČ: CZ47911557
Okres: Brno-město
Právní forma společnost s r. o.
Obrat: do 5 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
VÍCE