SEKO BRNO, spol. s r.o.


Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Společnost SEKO BRNO, spol. s r.o. již od roku 1993 poskytuje služby v oboru monitoringu životního prostředí. Provádíme měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejících z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí a také konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na oblast ovzduší. Sídlíme na adrese Křižíkova 2697/70, Brno.

Služby:
- měření emisí
- měření imisí
- monitoring životního prostředí
- měření všech průmyslových zdrojů emisí
- měření pracovního prostředí a imisí.

Na průmyslových zdrojích znečišťování provádíme tato měření:
- kontinuálně měřené škodliviny: CxHy, SO2, NOx, CO a O2 (jako referenční hladina)
- kontinuálně měřené škodliviny elektrochemickými senzory: SO2, NO, NO2, CO a O2 (jako referenční hladina)
- měření koncentrace tuhých znečišťujících látek gravimetrickou metodou s možnou další analýzou obsahu těžkých kovů v odebraných vzorcích (Hg, Tl, Cd, As, Ni, Co, Cr, Pb, Cu, Mn, popřípadě dalších)
- kontinuální měření fyzikálních parametrů (tlak, teplota, vlhkost, objemový průtok spalin)
- měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice.

Měření manuálními metodami:
- anorganické látky (minerální kyseliny, amoniak, chlorovodík, kyanovodík, chlór ...a další)
- organické látky ((fenol, formaldehyd, benzen, toluen, xylen, styren atd.)
- polyaromatických uhlovodíků.

Měření imisí:
- zjišťování koncentrace škodlivin ve volném ovzduší
- manuální odběry (průměrné 24 hodinové koncentrace) SO2, NOx SO2, NOx měření kyanidů, amoniaku, sirovodíku, (manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením odebraných vzorků)
- měření těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen, trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen) průměrné 24 hodinové koncentrace (odběry na sorpční trubičky)
- měření polyaromatických uhlovodíků (základní řada vybraných 16-ti podle EPA metod) – 24 hodinové průměrné koncentrace
- měření polétavého prachu – 24 hodinové koncentrace, možnost analýzy obsahu vybraných těžkých kovů v odebraném vzorku.

Další služby:
- zpracování rozptylových studií z technologických a energetických zdrojů
- další technické informace i poradenství související například se současnou větší četností termínů měření emisí.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám sdělíme podrobné informace o našich aktivitách.

Další produkty a služby
  • ekologizace kotlů, autorizované měření emisí, odstranění ekologické zátěže, ochrana přírody, trvale udržitelný rozvoj
  • laboratorní měřicí přístroje, revizní měřicí přístroje, příslušenství k měřicí technice, hlukoměry, otáčkoměry

Vysokopevnostní a pancéřové plechy Hodonín, zpracování otěruvzdorných plechů, vrtání, řezání.

Vysokopevnostní a pancéřové plechy Hodonín, zpracování otěruvzdorných plechů, vrtání, řezání

Krby a kachlová kamna na míru z okresu Havlíčkův Brod.

Krby a kachlová kamna na míru z okresu Havlíčkův Brod

Související články
Společnost Panametria CZ zajišťuje výrobky od různých značek pro analýzu vlhkosti, analýzu kyslíku nebo měření průtoku ultrazvukem

PANAMETRIA CZ s.r.o.

Společnost Panametria CZ zajišťuje výrobky od různých značek pro analýzu vlhkosti, analýzu kyslíku nebo měření průtoku ultrazvukem

Tato společnost zajišťuje také veškerý servis, poradenství, demo předvedení, kalibraci, návrh projektu, zkušební měření a mnoho dalšího. Kdykoliv se můžete na tuto firmu obrátit. Velice rádi Vám ve všem vyhoví. Předvedou, ukážou a díky tomu poznáte daný výrobek i v praxi po názorné ukázce.


Navrhováním a instalováním systémů měření a regulace v oblasti vytápění, chlazení nebo vzduchotechniky, tím se vyznačuje společnost ELMAR group spol. s r.o.

ELMAR group, s.r.o.

Navrhováním a instalováním systémů měření a regulace v oblasti vytápění, chlazení nebo vzduchotechniky, tím se vyznačuje společnost ELMAR group spol. s r.o.

Hledáte v oblasti řídící techniky toho pravého partnera? Pak se můžete obrátit právě na tuto firmu, která se řídí heslem, že každý problém má své řešení. Zajistí kvalitní vzduchotechniku, navrhnou projekt, nainstalují zařízení a provedou i následný servis.


Analýza vína-profesionální měřicí přístroje pro vinaře od světového výrobce

Hanna Instruments Czech s r.o.

Analýza vína-profesionální měřicí přístroje pro vinaře od světového výrobce

Vinařství sebou přináší nejen pěstování kvalitních odrůd hroznů, ale také pečlivost, profesionalitu a vybavení, díky kterému přistanou na pultech jenom ty nejkvalitnější vína. K vybavení proto patří i měřící technika jako kvalitní profesionální měřicí přístroje používané ve vinařství. Měřicí přístroje pro vinaře přímo od světového výrobce, to je firma Hanna Instruments Czech s.r.o. s prodejní kanceláří v Praze.


Technologie pro zdraví i pohodu

SAUTER Automation, spol.s r.o.

Technologie pro zdraví i pohodu

Nejnovějšími technologiemi v oblasti klimatizačních zařízení lze dosáhnout skutečně nejideálnějších podmínek v interiérech. Díky regulaci zastínění a osvětlení se mohou ušetřit i náklady na provoz. Pro hotelové hosty se dá připravit vhodné prostředí přímo na míru každého z nich.