E-expert, spol. s r.o.

CZKIPPC/EIA

IPPC/EIA

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Environmentální konference

Environmentální konference

Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí


Ochrana životního prostředí

Firma E-expert, spol. s r.o. se zaměřuje na poskytování odborných konzultací pro řešení projektů v ochraně životního prostředí.
V rámci těchto konzultací zpracováváme tuto dokumentaci.

Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
- nejdůležitější hodnocení environmentálních vlivů v případě nových projektů
- problematice EIA se věnujeme dlouhodobě
- sledujeme vývoj zákonů a prováděcích vyhlášek - dokážeme rychle a odborně reagovat

Integrovaná prevence (IPPC)
- hodnocení zařízení jako celku se všemi aspekty jeho vlivu na ŽP
- dle příslušných vyhlášek připravujeme a žádáme o vydání integrovaného povolení a to včetně přípravy potřebných příloh (rozptylová, hluková studie a další)

Ochrana ovzduší a klima
- náš nosný produkt
- neustále sledujeme technické a legislativní změny
- zabýváme se širokou škálou konzultačních služeb:
- rozptylové studie
- odborné posudky
- programy snižování emisí
- programy zlepšování kvality
- provozní řády
- monitorovací plány

Dotace v ŽP
- zaměřujeme se na Operační program Životní prostředí (OPŽP)
- kompletní kozultační podpora v osách:
- zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
- udržitelné zdroje energií
- omezování průmyslového znečištění, environmentálních rizik

Projekty v ŽP
- spolupracujeme se širokým spektrem odborníků - zajištění komplexního řešení:
- havarijní plány
- plány odpadového hospodářství
- energetické koncepce
- environmentální mapy
- enginnering
- dodávka přístrojů

Nové vybavení pro GIS
- rozšíření služeb v oblasti geoinformatiky
- software ArcGIS for Desktop pro zpracování prostorových dat a nejrůznějších mapových výstupů
- nadstavba Spatial analyst - balík nástrojů pro prostorové modelování a analýzy


Slogan:

Expertní služby v energetice a ekologii!


Katalog firem:    

Ekologické projekty a zařízení

,  
Štítky:

EIA, IPPC, ochrana ovzduší, rozptylová studie, snižování emisí, dotace, projekty v ŽP, Ostrava