Janáčkova akademie múzických umění v Brně
JAMU

CZKBudova JAMU

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou předními osobnostmi českého divadla a audiovizuální a rozhlasové tvorby, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí. Naleznete nás na adrese Beethovenova 650/2, Brno.

Janáčkova akademie múzických umění:
- vysoká škola.

Divadelní fakulta:
- bakalářský studijní program
- magisterský studijní program
- navazující magisterský studijní program.

Studijní programy:
- Dramatická tvorba a média
- Scénografie
- Dramaturgie a režie
- Herectví
- Dramatická tvorba a média
- Scénografie
- Dramaturgie a režie
- Divadelní produkce a jevištní technologie.

Hudební fakulta:
- magisterský studijní program
- navazující magisterský studijní program
- doktorský studijní program.

Studijní programy:
- Dirigování, zpěv a operní režie
- Kompozice
- Historical Performance
- Hra na dechové nástroje
- Hudební produkce.

Další činnosti:
- Divadlo na Orlí
- Studio Marta
- Nahrávací studio.

Služby:
- ubytování, koleje
- knihovna
- Nakladatelství JAMU.

Na JAMU působí řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů a každoročně zde hostují desítky vynikajících zahraničních umělců, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky.


Katalog firem:    

Divadla a opery

,

Vysoké a vyšší odborné školy

,
Štítky:

divadelní a hudební fakulta, herectví, režie