Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Odborníci, kteří potravinám skutečně rozumí, studovali na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži. Studenti mohou volit obor Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin nebo Zpracování mléka. Studium v prezenční i dálkové formě. Odborné předměty, praktická výuka a cizí jazyky, to jsou důvody, proč chtít titul DiS. od nás. O studenty VOŠ ...
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů a tříleté vyšší odborné vzdělávání, které je ...
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž přijímá studenty především z regionu Zlínský kraj, ale máme studenty z celé České republiky a v posledních letech i ze Slovenska. Jsme jediná polyfunkční odborná škola profilovaná pro studium v potravinářství. Nabízíme maturitní studium, vyšší odborné studium a ...
Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU
Janáčkova akademie múzických umění má za sebou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ...
Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní ČVUT je nedílnou součástí Českého vysokého učení technického v Praze, které patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Strojírenství je perspektivní obor, který má jak v České republice tak v Evropské unii budoucnost. Naši studenti se mohou věnovat bakalářskému, navazujícímu magisterskému a také doktorskému ...
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejnou vzdělávací institucí, která svým studentům nabízí možnost získat titul Bc. a Ing. v oblastech ekonomiky, personalistiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky. Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v ...
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola kreativní komunikace je soukromou školou, která studenty dokonale připraví na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Inspirovali jsme se modelem skandinávských a britských škol, takže u nás budete po celou dobu studia získávat nejen znalosti a řemeslné dovednosti, ale i zkušenosti a kontakty, které jsou garancí ...
MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael poskytuje studentům komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy. Disponujeme vynikajícím technickým zázemím a vychovává profesionály již 25 let. Mezi naše studijní obory patří filmová a fotografická tvorba, design interiéru, grafický design a management a produkce. Studenti mohou po absolvování ...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001 a zájemcům o studium nabízí výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách a Univerzitním institutu. Studovat na UTB znamená vzdělávat se v novém, moderním, skvěle vybaveném prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších zemích. Studenti si u nás mohou ...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Naše škola umožňuje ...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola, nabízející studium na osmi fakultách různého zaměření. Studijní program na naší zahrnuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Veškeré informace o naší univerzitě najdete na webových stránkách.

Mezinárodní škola poskytující kvalitní vzdělání v programech MBA, DBA, BBA, MSc a LLM. Forma studia vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici britské platformy. Výuka probíhá kombinovanou formou (e-learning + prezenční celodenní semináře), nebo 100% online. Studium trvá 1 rok a vybrat si můžete z 25 ...

Vysoká škola. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: - fakulta lesnická a dřevařská.

Vysoká škola. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: - fakulta agronomická.

Vysoká škola. Mendelova univerzita: -botanická zahrada a arboretum.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zahradnická fakulta.

Služby: -pěstební a těžební práce v lesnictví -zalesňování nelesních ploch -zakládání a údržba alejí a parků -poradenství v lesnictví -montáž střešních konstrukcí. Výroba: -truhlářská -stolařská. Prodej: -surové dřevo -piliny -dřevní štěpka -stroje pro lesnictví (lanovky, navijáky) -jehličnaté a listnaté řezivo ...

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: -fakulta provozně ekonomická.

Ubytování. -celoročně -jedno-třílůžkové pokoje po tel.objednávce -předsíňka, WC, sprchový kout, kuchyňský kout -červenec, srpen plná kapacita 350 lůžek -společenská místnost, televizor -parkoviště -tenis -koupání -jízda na koních -přátelské posezení-vinný sklípek -výlety na kolech.

Provozování: -Střední podnikatelská škola -Vyšší odborná škola. Poradenství, poradci: -organizační, ekonomické.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim je nejstarší zemědělskou školou v České republice s vyučovacím jazykem českým. Byla založena v roce 1862. Veřejná střední škola v okrese Chrudim zajišťuje výuku v oborech Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání. Nabízí dálkové tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené ...

Vysoká škola polytechnická Jihlava - VŠPJ. veřejná škola (školné se neplatí), bakalářské tříleté obory v prezenční (denní) formě studia: -Finance a řízení -Cestovní ruch -Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi -Aplikovaná informatika -Všeobecné ošetřovatelství -Porodní asistentka -Zdravotně sociální pracovník. V kombinované formě ...

Střední škola - čtyřleté studijní obory denní -Agropodnikání -Veterinární prevence -Zdravotnický asistent VOŠ - tříleté studijní obory -diplomovaná všeobecná sestra -účetní a finanční hospodaření Dálkové studium tříleté nástavbové -podnikání Absolventi školy obdrží EUROPAS Možnost ubytování a stravování pro studenty.

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je největší technickou univerzitou v České republice. Bylo založeno v roce 1899 a má osm fakult a tři univerzitní instituty. Institut celoživotního vzdělávání (ICE) je jedním z nich. Jeho hlavním posláním je poskytovat kvalitní vzdělávací služby pro studenty, absolventy, zaměstnance a veřejnost. ICE nabízí ...