Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Odborníci, kteří potravinám skutečně rozumí, studovali na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži. Studenti mohou volit obor Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin nebo Zpracování mléka. Studium v prezenční i dálkové formě. Odborné předměty, praktická výuka a cizí jazyky, to jsou důvody, proč chtít titul DiS. nebo Bc. od nás. O ...
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů a tříleté vyšší odborné vzdělávání, které je ...
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž přijímá studenty především z regionu Zlínský kraj, ale máme studenty z celé České republiky a v posledních letech i ze Slovenska. Jsme jediná polyfunkční odborná škola profilovaná pro studium v potravinářství. Nabízíme maturitní studium, vyšší odborné studium a ...
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Nabídka zemědělských oborů
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim je nejstarší zemědělskou školou v České republice s vyučovacím jazykem českým. Byla založena v roce 1862. Veřejná střední škola v okrese Chrudim zajišťuje výuku v oborech Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání. Nabízí dálkové tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené ...
Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU
Janáčkova akademie múzických umění má za sebou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ...
Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní ČVUT je nedílnou součástí Českého vysokého učení technického v Praze, které patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Strojírenství je perspektivní obor, který má jak v České republice tak v Evropské unii budoucnost. Naši studenti se mohou věnovat bakalářskému, navazujícímu magisterskému a také doktorskému ...
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejnou vzdělávací institucí, která svým studentům nabízí možnost získat titul Bc. a Ing. v oblastech ekonomiky, personalistiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky. Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v ...
Akademie múzických umění v Praze
Akademie múzických umění v Praze je největší umělecká vysoká škola v České republice a byla založena prezidentským zřizovacím dekretem bezprostředně po konci druhé světové války. Během sedmi desítek let se zasloužila o výchovu desítek významných osobností známých po celém světě. AMU se skládá ze tří fakult - Filmové a televizní fakulty (FAMU), ...
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola kreativní komunikace je soukromou školou, která studenty dokonale připraví na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Inspirovali jsme se modelem skandinávských a britských škol, takže u nás budete po celou dobu studia získávat nejen znalosti a řemeslné dovednosti, ale i zkušenosti a kontakty, které jsou garancí ...
MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael poskytuje studentům komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy. Disponujeme vynikajícím technickým zázemím a vychovává profesionály již 25 let. Mezi naše studijní obory patří filmová a fotografická tvorba, design interiéru, grafický design a management a produkce. Studenti mohou po absolvování ...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001 a zájemcům o studium nabízí výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách a Univerzitním institutu. Studovat na UTB znamená vzdělávat se v novém, moderním, skvěle vybaveném prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších zemích. Studenti si u nás mohou ...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola, nabízející studium na osmi fakultách různého zaměření. Studijní program na naší zahrnuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně: - Fakulta strojního inženýrství - Fakulta zdravotnických studií - Fakulta ...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Naše škola umožňuje ...
Katedry: - teorie práva a právních dějin - politologie a společenských věd - občanského, obchodního a pracovního práva - ústavního práva - trestního práva - správního práva a správní vědy - finančního práva, národního hospodářství, ekonomie - evropského práva a mezinárodního práva veřejného - obchodního práva a mezinárodního ...

Cyrolometodějská teologická fakulta UP Katedry a pracoviště: - katedra filozofie a patrologie - katedra biblických věd - katedra systematické teologie - katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění - katedra liturgické teologie - katedra křesťanské výchovy - katedra pastorální a spirituální teologie - katedra církevního ...

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry: - anglický jazyk - antropologie a zdravověda - biologie - český jazyk a literatura - hudební výchova - matematika - německý jazyk - primární pedagogika - psychologie a patopsychologie - společenské vědy - technická a informační výchova - výtvarná ...

Univerzita Palackého v Olomouci: - Cyrilometodějská teologická fakulta - Lékařská fakutla - Filozofická fakulta - Přírodovědecká fakulta - Pedagogická fakulta - Fakulta tělesné kultury - Právnická fakulta - Fakulta zdravotnických věd.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělání. Zpracováváme odborné ...

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace poskytuje vzdělání studentům v těchto studijních maturitních oborech: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod, Veřejnosprávní činnost. Dále nabízíme pětileté studiu při zaměstnání v oboru Obchodní ...