Hospodářská komora České republiky
zákonný zástupce podnikatelů


Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. A je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Sídlíme Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Hospodářská komora České republiky:
- sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích
- je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR
- více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR
- v regionech je Hospodářská komora zastoupena krajskými a okresními hospodářskými komorami, Hospodářskou komoru tak naleznete v každém kraji, ve více než 70 městech ČR
- zvyšuje společenskou prestiž řemesel a přibližuje řemeslo nové generaci
- pomáhá českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí
- poskytuje podnikatelům řadu služeb k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA, certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů státu – Czech POINT, elektronické mýtné, zajišťování konzulární legalizace exportních dokladů, osvědčení právní povahy, asistenci při získávání zaměstnanců z třetích zemí
- je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání
- dlouhodobě usiluje o podporu spolupráce škol a firem v oblasti odborného vzdělávání
- podporuje zvýšení prestiže učňovského školství
- požadujeme zvýšení úrovně polytechnické výuky na základních školách
- vzdělávací kurzy semináře.

Hospodářská komora je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry

Hospodářská komora je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry

Posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání

Posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání

Je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR

Je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR

Posazujeme a podporujeme opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR

Posazujeme a podporujeme opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR

Katalog firem:

Úřady veřejné správy

,

Štítky:

prosazování podnikatelských záměrů a zájmů

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Hospodářská komora České republiky, zákonné zastupování podnikatelů, záměrů a zájmů

Hospodářská komora České republiky, zákonné zastupování podnikatelů, záměrů a zájmů
Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

Sdružení podnikatelů, podpora ekonomiky a obchodu

Sdružení podnikatelů, podpora ekonomiky a obchodu
Podpora podnikatelská sféry, prosazování opatření, pomoc v obchodních aktivitách v ČR či do zahraničí, sdružování podnikatelů pro zvýšení ekonomické stability státu.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Hospodářská komora České republiky zákonný zástupce podnikatelů
WEBOVÁ STRÁNKA
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz
Adresa

Adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 1 110 00

office@komora.cz
+420 266 721 300


Najdete nás také zde:

FacebookTwitterARES
captcha