Hospodářská komora České republiky

CZKSídlo Hospodářské komory

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. A je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Sídlíme Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Hospodářská komora České republiky:
- sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích
- je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR
- více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR
- v regionech je Hospodářská komora zastoupena krajskými a okresními hospodářskými komorami, Hospodářskou komoru tak naleznete v každém kraji, ve více než 70 městech ČR
- zvyšuje společenskou prestiž řemesel a přibližuje řemeslo nové generaci
- pomáhá českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí
- poskytuje podnikatelům řadu služeb k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA, certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů státu – Czech POINT, elektronické mýtné, zajišťování konzulární legalizace exportních dokladů, osvědčení právní povahy, asistenci při získávání zaměstnanců z třetích zemí
- je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání
- dlouhodobě usiluje o podporu spolupráce škol a firem v oblasti odborného vzdělávání
- podporuje zvýšení prestiže učňovského školství
- požadujeme zvýšení úrovně polytechnické výuky na základních školách
- vzdělávací kurzy semináře.


Katalog firem:    

Úřady veřejné správy

,  
Štítky:

Hospodářská komora České republiky, prosazování zájmů, záměrů, kurzy, zákonným zástupcem podnikatelů