Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Věžná - malebná obec v kraji Vysočina
Obec Věžná se nachází v údolí říčky Nedvědičky v okrese Žďár nad Sázavou. Věžná je místo s bohatou historií, krásnou přírodou a přátelskou atmosférou. Nachází se v blízkosti hradu Pernštejn, který je jednou z nejzachovalejších a nejkrásnějších středověkých pevností v České republice. Věžná a její okolí je ideálním místem pro rekreaci.
Obec Věžná - malebná obec v kraji Vysočina
Obec Puclice
Obec Puclice se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Aktuálně žije v obci cca 372 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. V obci můžete navštívit například Tvrz Puclice, kde si objednáte prohlídku nebo Kapličku svaté Maří Magdalény - u rybníka, Židovský hřbitov, založený údajně v roce 1750 či Socha svatého Jana ...
Obec Puclice
Obec Děkov - malebná obec v okrese Rakovník
Obec Děkov je malebná obec, která se rozprostírá na území bývalých Sudet - na půl cesty mezi Rakovníkem a Žatcem. Obec má bohatou historii, jejíž stopy jsou zde stále patrné. Nejstarší zmínky o vsi jsou již z roku 1325. Dominantou obce je památkově chráněný barokně upravený kostel Narození sv. Jana Křtitele. Neváhejte nás přijet navštívit.
Obec Děkov - malebná obec v okrese Rakovník
Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie Komora VE&SA (dříve Komora SNS)
Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie Původní Komora SNS byla zřízena HK ČR 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím). S ohledem na vývoj mezinárodně politické situace rozhodly členské firmy Komory na 25.Sněmu Komory dne 25.10.2022 o změně původního ...
Regionální hospodářská komora Brno RHK Brno
Regionální hospodářská komora Brno poskytuje profesionální školení a servis pro malé a střední podnikatele v Brně a v Jihomoravském kraji. Hospodářská komora je pro všechny, kteří chtějí proniknout na zahraniční trh, a taky pro ty, co hledají nové kontakty, nové informace nebo potřebují poradit (poradenství pro manažery a jejich zaměstnance, ...
Hospodářská komora České republiky zákonný zástupce podnikatelů
Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. A je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti ...
Ústav pro studium totalitních režimů
Ústav pro studium totalitních režimů zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřujeme se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzujeme okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst ...
Technologické centrum Praha z.s.p.o.
Technologické centrum Praha poskytuje informační a konzultační služby k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, realizuje mezinárodní technologický transfer a podporuje rozvoj (především malých a středních) inovativních firem. K jeho hlavním partnerům na národní úrovni patří ...
Město České Velenice
Město České Velenice leží v Jihočeském kraji na hranici s Rakouskem v okrese Jindřichův Hradec. Historie města spadá do 20. let 19. století, kdy se na našem území nacházelo pár stavení. Hospodářský a stavební rozmach dnešních Českých Velenic započala výstavba železnice v letech 1866-1869, vedly tudy tratě z Vídně do Plzně a později do Prahy. V ...
Česká geologická služba
Výkon státní geologické služby v České republice zastává Česká geologická služba, jejíž historie sahá až do roku 1919. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Dále provádí geologický výzkum a mapování, správu a ...
Okresní agrární komora Třebíč. Podporujeme podnikatelské aktivity v: - zemědělství, - potravinářství - lesnictví.

Katastrální úřad pro Vysočinu. Služby: -informace z katastru nemovitostí -odkazy na neplacené služby: -nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz -informace o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech http://katastralnimapy.cuzk.cz -dálkový přístup k datům katastru nemovitostí ČR ...

Obecní úřad. Úřední hodiny: Po, St:8:00-11:30;12:30-17:00hod.

Finanční úřad Brně IV. Finanční úřady jsou v české daňové správě územně-organizační jednotky prvního stupně. FÚ vykonávají správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravují dotace, ukládají pokuty, vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Finanční úřad Brno II. Finanční úřady jsou v české daňové správě územně-organizační jednotky prvního stupně. FÚ vykonávají správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravují dotace, ukládají pokuty, vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.