Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Město Chřibská
Město Chřibská leží v Lužických horách na okraji Národního parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji. Chřibská je město s bohatou historií, která je tvořena významnými i tragickými událostmi. Ve městě se každoročně koná řada společenských a kulturních akcí a jeho okolí nabízí řadu možností pro turistiku i lyžování.
Město Chřibská
Obec Zadní Chodov
Obec Zadní Chodov je rozsáhlá, původně chodská ves založená při silnici z Chodové Plané do falckého Mähringu. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní a nově vybudované dětské hřiště. Dále bychom v obci našli obecní úřad, obchod s potravinami, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod.
Obec Zadní Chodov
Obec Újezd - malebná obec v Plzeňském kraji
Obec Újezd se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Obec je významným turistickým cílem a vede zde několik turistických tras. Dominantou spodní části návsi je pomník obětem první a druhé světové války a také zde nalezneme husitský pomník na památku upálení Českých bratří 6.11.1503. Za zmínku stojí též Pamětní síň J.S.Koziny.
Obec Újezd - malebná obec v Plzeňském kraji
Regionální hospodářská komora Brno RHK Brno
Regionální hospodářská komora Brno poskytuje profesionální školení a servis pro malé a střední podnikatele v Brně a v Jihomoravském kraji. Hospodářská komora je pro všechny, kteří chtějí proniknout na zahraniční trh, a taky pro ty, co hledají nové kontakty, nové informace nebo potřebují poradit (poradenství pro manažery a jejich zaměstnance, ...
Technologické centrum Praha z.s.p.o.
Technologické centrum Praha poskytuje informační a konzultační služby k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, realizuje mezinárodní technologický transfer a podporuje rozvoj (především malých a středních) inovativních firem. K jeho hlavním partnerům na národní úrovni patří ...
Město České Velenice
Město České Velenice leží v Jihočeském kraji na hranici s Rakouskem v okrese Jindřichův Hradec. Historie města spadá do 20. let 19. století, kdy se na našem území nacházelo pár stavení. Hospodářský a stavební rozmach dnešních Českých Velenic započala výstavba železnice v letech 1866-1869, vedly tudy tratě z Vídně do Plzně a později do Prahy. V ...
Hospodářská komora České republiky zákonný zástupce podnikatelů
Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. A je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti ...
Česká geologická služba
Výkon státní geologické služby v České republice zastává Česká geologická služba, jejíž historie sahá až do roku 1919. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Dále provádí geologický výzkum a mapování, správu a ...
Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora
Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora SNS). Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím). Komora je nestátním, samostatným a nezávislým ...
Služby: -státní zdravotní dozor nad plněním povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví -stanovisko k projektům, stavebnímu řízení a kolaudacím -zajištění očkovacích látek pro povinné očkování.

Státní okresní archiv Brno-Venkov. Archivace dokumentů, písemností.

Okresní státní archív. Blansko, Boženy Němcové 1a tel.:516419837. Detašované pracoviště: -Boskovice, Velenova 3 tel.:516453234.

Státní okresní archiv, činnost: -písemnosti a doklady vzniklé z činnosti úřadů, jejichž sídlo nebo působnost se vztahuje nebo se vztahovala na území okresu-materiály státní, politické, justiční a finanční správy, samosprávy, spolků, politických stran, škol, některých podniků, far* a osobní fondy vynikajících místních ...

* Hlavním úkolem Státního okresního archivu Zlín je shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu Zlín. * V současné době je v našich depozitářích uloženo více než 4 500 běžných metrů archiválií a 1702 archivních fondů. * Uchováváme především dokumenty správních úřadů okresu, justice, ...

Státní okresní archiv Kroměříž. Telefonní čísla: -zástupce ředitele, knihovna: -573333833 -badatelna: -573333832.

Archív. Služby: - péče o historické písemnosti měst, obcí úřadů a škol - dohled nad spisovou službou-metodická pomoc.

Moravský zemský archiv: -archiválie, písemnosti, doklady dřívějších státních a samosprávných orgánů, podniků, firem -podnikové archivy. Pobočky: -Brno, Koliště 13 tel.:545247301

Ředitelství silnic a dálnic je investorem a správcem všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.