Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Horní Dubňany, okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Obec Horní Dubňany se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Obec patří k nejstarším osadám na Moravskokrumlovsku. První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1279. V obci se nachází mateřská a základní škola a také obecní knihovna. Mezi místní pamětihodnosti patří kostel svatého Petra a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého.
Obec Horní Dubňany, okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Regionální hospodářská komora Brno RHK Brno
Regionální hospodářská komora Brno poskytuje profesionální školení a servis pro malé a střední podnikatele v Brně a v Jihomoravském kraji. Hospodářská komora je pro všechny, kteří chtějí proniknout na zahraniční trh, a taky pro ty, co hledají nové kontakty, nové informace nebo potřebují poradit (poradenství pro manažery a jejich zaměstnance, ...
Město České Velenice
Město České Velenice leží v Jihočeském kraji na hranici s Rakouskem v okrese Jindřichův Hradec. Historie města spadá do 20. let 19. století, kdy se na našem území nacházelo pár stavení. Hospodářský a stavební rozmach dnešních Českých Velenic započala výstavba železnice v letech 1866-1869, vedly tudy tratě z Vídně do Plzně a později do Prahy. V ...
Česká geologická služba
Výkon státní geologické služby v České republice zastává Česká geologická služba, jejíž historie sahá až do roku 1919. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Dále provádí geologický výzkum a mapování, správu a ...
Hospodářská komora České republiky
Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. A je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti ...
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Naším hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Poskytujeme odbornou, metodickou, vzdělávací, výchovnou, osvětovou a informační činnost v oblasti ochrany přírody a ...
Krajská správa sociálního zabezpečení. Okresní správa sociálního zabezpečení: -sekretariát, tel.:577041102 -zástupce, tel.:577041600 -nemocenské pojištění, tel.:577041200, 840406040 -důchodové zabezpečení, pojištění, tel.:577041300, 257062860 -oddělení lékařské posudkové služby, tel.:577041400 -technická pomoc e-Podání, tel.: ...

Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Vykonáváme působnost prostřednictvím útvarů, tj. ...

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Dle zákona se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ...

Uchovává písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponuje nepřeberným materiálem kulturně-historického významu. Služby: - péče o historické písemnosti měst, obcí - provádění skartace - vyhledávání a ověřování dokladů pro majetkoprávní a jiné záležitosti.

Obecní úřad. Počet obyvatel 1230. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kultura a služby: -sbor dobrovolných hasičů -veřejná knihovna -kulturní zařízení -chovatelé poštovních holubů -kynologický klub.

Notářská komora garantuje výkon notářského povolání zejména tím, že dohlíží na řádné vedení notářských úřadů, na činnost notáře a na její etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.