Česká křesťanská akademie, z. s.
ČKA, křesťanská škola Praha

CZKČKA - Česká křesťanská akademie je nezávislé, nestátní, neziskové a nadstranické sdružení občanů, které v křesťanském duchu pomáhá rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Jsme otevřeni křesťanům všech církví a lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti.

Naše sdružení žije z členských příspěvků a darů. Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje ČKA s řadou zahraničních partnerů a prostředkovává křesťanským studentům stipendia na zahraničních universitách.

Současně také vydáváme knihy a časopis Universum (revue přírodovědecké a technické sekce) a Revue církevního práva.

Sídlíme v Praze na ulici Vyšehradská 49 přímo v objektu kláštera Emauz.


Katalog firem:    

Vydavatelství

,

Organizace politické, etnické a náboženské

,