Ultrazvuková zkouška - metoda kontroly ultrazvukem

PAPco, s.r.o. Nedestruktivní testování Praha

Ultrazvuková zkouška - metoda kontroly ultrazvukem

PAPco, s.r.o.
Nedestruktivní testování Praha
Kvalitní přístroje pro zkoušky vířivými proudy, vizuální a penetrační testování materiálů

Pro efektivní průmyslové kontroly a inspekce je na českém trhu k dispozici řada přístrojů a zařízení pro nedestruktivní testování výrobků. Spolehlivým obchodním partnerem výrobců v oblasti strojírenství, stavebnictví, energetiky a dalších průmyslových odvětví je pražská společnost PAPco, s.r.o., která dodává vysoce kvalitní přístroje pro vizuální, penetrační zkoušky a testování vířivými proudy.

Prodej průmyslových videoskopů - PAPco, s.r.o. Praha

Nedestruktivní testování materiálů vizuální metodou – kamery, videoskopy, robotická zařízení

K nejrozšířenějším metodám nedestruktivního testování materiálů (NDT) je vizuální zkouška, která se provádí pomocí průmyslových videoskopů GE-EVEREST, inspekčních kamer Ca-ZOOM® řady PTZ pro kontrolu velkých, těžko přístupných ploch, zařízení GE INSPECTION ROBOTICS k inspekci výfuků, turbín, vodních elektráren, potrubí a v neposlední řadě přenosného zařízení WiKi-SCAN™ ke kontrole svarových housenek a spojů.

Přístroje pro nedestruktivní testování materiálů


Penetrační metoda k testování povrchů a svarových spojů v průmyslových odvětvích

V energetickém, automobilovém, leteckém a petrochemickém průmyslu je rozšířenou metodou nedestruktivního testování materiálů kapilární (penetrační) zkouška, jejímž cílem je odhalování povrchových vad a testování svarových spojů prostřednictvím fluorescenčních penetrantů, penetračních prostředků barevné metody, automatických penetračních linek, UV lamp a inspektorů či měrek, bloků a měřicích přístrojů.

Penetrační zkoušení povrchů a svarových spojů


Přenosné přístroje, automatické systémy a sondy ke zkoušení vířivými proudy

Pro zkoušení elektricky vodivých materiálů je účinná metoda vířivých proudů, která účinně napomáhá nejen k hledání povrchových vad, ale lze ji využít i k měření tloušťky nevodivých povlaků, určení podpovrchových necelistvostí, třídění materiálů podle chemického složení či tepelného zpracování. Dodáváme vysoce kvalitní automatické systémy, přenosné přístroje a sondy.

Testování materiálů vířivými proudyZkoušky vizuální, penetrační, vířivými proudy

Zkoušky vizuální, penetrační, vířivými proudy

Kvalitní přístroje pro zkoušky vířivými proudy, vizuální a penetrační testování materiálů

Zkoušky rentgenové, magnetické, ultrazvukové

Zkoušky rentgenové, magnetické, ultrazvukové

Nedestruktivní testování materiálů pomocí rentgenové, ultrazvukové a magnetické metody

Tvrdoměry

Tvrdoměry

Moderní tvrdoměry pro snadné a rychlé testování kovů, strojních částí, svarů