Defektoskopie, RTG přístroje a příslušenství od PAPco

PAPco, s.r.o. Nedestruktivní testování Praha

Defektoskopie, RTG přístroje a příslušenství od PAPco

PAPco, s.r.o.
Nedestruktivní testování Praha
Nedestruktivní testování materiálů pomocí rentgenové, ultrazvukové a magnetické metody

Defektoskopické firmy a inspekční oddělení průmyslových výrobních podniků zásobuje společnost PAPco, s.r.o. z Prahy sortimentem vysoce kvalitních přístrojů a zařízení pro nedestruktivní testování materiálů rentgenovou, magnetickou a ultrazvukovou zkouškou.

Rentgenové kabiny a sestavy - PAPco, s.r.o. Praha

Rentgenové systémy, kabiny a sestavy, transportní rentgeny pro kontrolu odlitků a svarů

Zobrazení vnitřních vad materiálů získáte pomocí námi dodávaných kvalitních rentgenových systémů na paměťové fólie, rentgenových kabin a sestav, transportních rentgenů, nechybí ani bohatý sortiment průmyslových rentgenových filmů. Rentgenové zkoušky se využívají pro kontrolu odlitků, svarů, ale i při kontrole nebezpečných tlakových nádob v petrochemickém nebo leteckém průmyslu.

Rentgenové zkoušky pro zjištění vnitřních vad materiálů


Ultrazvuková metoda k testování odlitků, svarů a tvářených polotovarů

Nedestruktivní testování se neobejde bez ultrazvukové metody, kterou otestujete svary, odlitky a tvářené polotovary – plechy, tyče, výkovky. Vybavíme vás spolehlivými přenosnými ultrazvukovými defektoskopy, skenery GE/JIREH, monitory koroze, tloušťkoměry, automatizovanými systémy a linkami, sondami, veškerým příslušenstvím, multikanály, software pro ukládání dat a statistik, vlnami s mechanickým napětím Guided waves.

Testování svarů, odlitků a tvářených polotovarů ultrazvukovou metodou


Magnetické přístroje a pomůcky pro zjišťování povrchových i podpovrchových vad

Hlavně letecký, automobilový průmysl, doprava a energetika ocení magnetické přístroje pro nedestruktivní testování materiálů, jako jsou stacionární, kapesní a lehké přenosné UV LED lampy, ruční magnety a proudové zdroje, magnetické prášky a suspenze HELLING, měrky, bloky, měřicí přístroje, magnetické stoly a systémy, které odhalí povrchové a podpovrchové vady feromagnetických materiálů.

Magnetická metoda pro zjišťování povrchových i podpovrchových vadZkoušky vizuální, penetrační, vířivými proudy

Zkoušky vizuální, penetrační, vířivými proudy

Kvalitní přístroje pro zkoušky vířivými proudy, vizuální a penetrační testování materiálů

Zkoušky rentgenové, magnetické, ultrazvukové

Zkoušky rentgenové, magnetické, ultrazvukové

Nedestruktivní testování materiálů pomocí rentgenové, ultrazvukové a magnetické metody

Tvrdoměry

Tvrdoměry

Moderní tvrdoměry pro snadné a rychlé testování kovů, strojních částí, svarů