Plní vaše biopaliva všechny normy? Certifikace ISCC vám dá odpověď

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Plní vaše biopaliva všechny normy? Certifikace ISCC vám dá odpověď

Ochrana osobních údajů (GDPR) v TÜV SÜD Czech – audit, GAP analýza, E-learning

Aktuálním tématem současnosti je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně dat osobních údajů GDPR - General Data Protection Regulation. A právě naše společnost TÜV SÜD Czech nabízí účinnou pomoc všem zájemcům prostřednictvím svých služeb – GAP analýza, E-learnig GDPR, Audit v souladu s požadavky Nařízení, které poskytne hospodářským subjektům právní jistotu a transparentnost, fyzickým osobám ve všech členských státech zajistí stejnou úroveň práv, a správcům a zpracovatelům uloží povinnosti a úkoly, které zajistí důsledné monitorování zpracování osobních údajů včetně rovnocenných sankcí ve všech členských státech.

Ochrana osobních údajů (GDPR) v TÜV SÜD Czech

GAP analýza – srovnání požadavků GDPR se stavem posuzované organizace

Prostřednictvím GAP analýzy se srovnávají požadavky Nařízení GDPR se stavem posuzované organizace se zaměřením na využívané osobní údaje, dokumentace organizace a její využívání, procesy organizace, výcvik a povědomí pracovníků a na aplikace technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu informací.

Služby v oblasti GDPR


E-learning GDPR pro všechny, kteří přichází do styku s osobními údaji

Výrobním společnostem a firmám poskytujícím služby je určen E-learning GDPR, který poskytne potřebné vzdělání o GDPR a které by si měl osvojit každý pracovník přicházející do styku s osobními údaji. TÜV NORD Czech vystaví každému účastníkovi E-learnigu certifikát na základě absolvování kurzu zakončeného testem.

E-learning GDPR


Audit k ověření správného naplnění požadavků GDPR

Další efektivní službou TÜV NORD Czech v oblasti GDPR je audit souladu s požadavky Nařízení, jehož cílem je prověřit naplnění požadavků Nařízení u prověřované společnosti, která spravuje nebo zpracovává osobní údaje. Audit vyhodnotí posuzované oblasti organizace podle zásad auditování dle ISO 19011. Audit doporučujeme jako vhodný nástroj k ověření správného naplnění požadavků GDPR ze strany správce či zpracovatele.

Ověření naplnění požadavků GDPR prostřednictvím auditu


PODSTRÁNKY

Zkušební laboratoře

Zkušební laboratoře
Zkušební laboratoře TÜV SÜD Czech - testování a schvalování vozidel

GDPR

GDPR
Ochrana osobních údajů (GDPR) v TÜV SÜD Czech – audit, GAP analýza, E-learning

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl
Služby v oblasti testování, certifikace, nezávislé ověřování, homologace
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA TÜV SÜD Czech s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
TÜV SÜD Czech s.r.o.
www.tuvsud.com
Adresa

Adresa

Novodvorská 994/138
Praha 4 142 00

info.cz@tuvsud.com
+420 800 746 746


Najdete nás také zde:

ARES
captcha