Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452


Základní škola, Hradec Králové - Pouchov nabízí komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků. Zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická dílna s pecí, videosál a dvě počítačové učebny. Rodiče mají při vstupu žáků do 1. třídy možnost volby mezi klasickou 1. třídou a výukou ve třídě s prvky programu "Začít spolu". Naleznete nás na adrese K Sokolovně 452/13, Hradec Králové - Pouchov.

Základní škola:
- komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu
- bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků
- systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická dílna s pecí, videosál a dvě počítačové učebny
- tělocvična, víceúčelové atletické hřiště, tenisové a volejbalové kurty
- školní jídelna
- školní družina
- kroužky a zájmová činnost.

Program "Začít spolu":
- klade důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a přijmout jeho názor
- jedním z prvků programu je také sezení rodič-žák-učitel, které probíhá většinou dvakrát do roka
- výuka probíhá v tematických blocích, témata si mohou starší žáci tvořit sami
- v nižších ročnících slovní hodnocení.

Poskytujeme komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu

Poskytujeme komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu

Klademe důraz na skupinovou práci a komunikaci mezi dětmi

Klademe důraz na skupinovou práci a komunikaci mezi dětmi

Máme bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu

Máme bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu

Naše škola se nachází v klidném a příjemném prostředí

Naše škola se nachází v klidném a příjemném prostředí

Katalog firem:

Základní školy

,

Štítky:

základní vzdělání, družina

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu

Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu
Bezbariérová Základní škola, Hradec Králové - Pouchov je určena žákům s poruchami učení a pro tělesně postižené žáky, bezbariérový přístup a schodišťová plošina.

Základní škola, Hradec Králové - bezbariérový přístup Pouchov, keramická dílna, internet

Základní škola, Hradec Králové - bezbariérový přístup Pouchov, keramická dílna, internet
Základní škola, Hradec Králové - bezbariérový přístup Pouchov, keramická dílna, internet, multimediální učebna jazyků, počítačová učebna s dataprojektorem, víceúčelové atletické hřiště.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
www.zspouchov.cz
Adresa

Adresa

K Sokolovně 452/13
Hradec Králové - Pouchov 503 41

zspouchov@zspouchov.cz
+420 495 212 121


Najdete nás také zde:

ARES
captcha