Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Gymnázium Písek, Komenského 89
Gymnázium Písek je škola s více než dvě stě let starou tradicí. Součástí výuky jsou výměnné zahraniční zájezdy a studijní pobyty v Belgii, v Dánsku, ve Francii a v Německu. V posledních dvou ročnících studia ve všech oborech si mohou žáci volit ze široké nabídky skladbu povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření budoucího ...
Gymnázium Písek, Komenského 89
Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
Naše Základní škola Jana Wericha v Praze 6 - Řepy se specializuje na na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných, podporuje rozvoj osobnosti žáka a akceptuje odlišnosti dětí, i handicapovaných. Vybavenost školy: - školní hřiště - tělocvičny - cvičné kuchyňky - žákovská dílna - keramická dílna - učebna informatiky s ...
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Soukromá základní umělecká škola Blansko je čtyřoborovou základní uměleckou školu a žákům nabízí ucelené a komplexní múzické vzdělání. V naší škole se mohou věnovat tanečnímu, výtvarnému, hudebnímu a literárně-dramatickému směru. Studenti se zúčastňují nejen místních vystoupení, vystoupení na regionálních i republikových festivalech, ale dokonce ...
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 je sídlištní pavilonovou škola s rozsáhlým pozemkem. Byla slavnostně otevřena 1. září 1965 a v současné době patří mezi největší pardubické základní školy. Za celou dobu její existence prošlo školou několik tisíc žáků. Vedle klasické výuky vždy v jedné třídě v ročníku probíhá i výuka metodou ...
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace nabízí kvalitní základní vzdělání pro děti od první do deváté třídy. Žáci si u nás mohou vybrat z řady volitelných předmětů i zájmových kroužků. Součástí naší školy je také školní družina. Základní škola, ZŠ Komenského Pelhřimov: - základní vzdělání - první stupeň, 1. - 5. ...
Základní škola Ořech, okr. Praha- západ, příspěvková organizace
Současná ořešská škola sídlí už více než 100 let na stejné adrese. V půvabné staré budově se ale skrývá moderně a hezky vybavená školička rodinného typu, která poskytuje vzdělání dětem od první do páté třídy. Základní škola, ZŠ: - první stupeň základní školy - 1. - 5. třída základní školy - moderní vybavení - přátelská atmosféra - zájmové ...
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov nabízí komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků. Zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická ...
Základní škola, Rudná, 5. května 583
Základní škola v Rudné u Prahy, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Rudná, je škola málotřídního typu, která poskytuje vzdělávání žákům prvního stupně od 1. do 5. ročníku a je spádovou školou pro obce Rudná a Drahelčice. Po ukončení prvního stupně vzdělávání přecházejí žáci buď do ZŠ, Masarykova 878 v Rudné nebo do jiných základních škol, ...
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Základní škola Žatec, jejímž zřizovatelem je město Žatec, má celkovou kapacitu pro žáky 1. - 9. ročníku celkem 300 žáků. Až 90 žáků může navštěvovat také školní družinu. Součástí školy je: - tělocvična po rekonstrukci a také venkovní sportovní hřiště s umělým povrchem. - 2x jazyková – ICT učebna s interaktivní tabulí a žákovskými ...
Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. V současné době má škola 18 tříd 1. - 9. ročníku (deset na 1. stupni a osm na 2. stupni), navštěvuje ji více než 400 žáků. Ve škole najdete kromě klasických tříd odborné pracovny informatiky, fyziky, chemie, ...
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. do 9. třídy. Naše škola byla otevřena 1. září 1985. Je členěna do sedmi pavilonů, které jsou propojeny krytými spojovacími chodbami. Součástí školy je pozemek o výměře 2000 m2, sportovní areál o výměře 2600 m2. Součástí areálu školy jsou dvě ...
Základní škola T. G. Masaryka
Vzdělávání dětí má v obci Pyšely dlouholetou tradici a naše škola se může pyšnit 325 lety své prokazatelné existence. Našim žákům poskytujeme kvalitní základní vzdělání a našim cílem je vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení, vybavit je znalostí ...
Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Základní škola J. Gutha-Jarkovského poskytuje kvalitní vzdělání pro děti od první až po devátou třídu. Zaměřujeme se na rozšířenou výukou cizích jazyků a kapacita naší školy činí 476 žáků. Naleznete nás na adrese Truhlářská 1120/22, Praha. Základní škola, ZŠ: - komplexní vzdělání pro 1. a 2. stupeň - kapacita školy 476 žáků - rozšířená ...
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné je je jednou z prvních svazkových škol, zřízených na území České republiky - vznikla k 1. 1. 2008. Hlavním rozdílem oproti tradičním školám je to, že zřizovatelem školy je svazek obcí. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. ...
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány. Základní škola: Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná ...
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Základní škola Benešov, Jiráskova 888 poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. do 9. třídy. Ve škole se nachází odborné učebny, sportovní hala, školní jídelna a školní družina. Pro žáky se snažíme vytvořit klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové kroužky jako je plavání, vaření, výtvarný kroužek, bruslení, hra na flétnu. ...
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno
Cyrilometodějská církevní základní škola je školou úplnou, má první i druhý stupeň a jejím zřizovatelem je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Naše škola zakládá výchovu a vzdělávání na křesťanských hodnotách, je však školou otevřenou všem. Přestože v současné době školu navštěvuje 530 žáků, je stále školou rodinného ...
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace
Základní škola Fryšták je moderní vzdělávací zařízení a poskytuje svým studentům kvalitní základní vzdělání od první do deváté třídy. Naše škola má kapacitu 430 žáků a její součástí je také školní jídelna a družina. Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se plně věnují dětem po stránce výchovné i vzdělávací. Škola disponuje moderně ...
Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace
Základní škola v Pelhřimově nabízí žákům celodenní provoz, včetně školní družiny a stravování ve školní jídelně. Od 1.9.2016 probíhá školní výuka podle vlastního vzdělávacího plánu „Abychom si v životě věděli rady …“. V areálu školy jsou budovy pro I. a II. stupeň, dále budovy dílen, tělocvičen, školní družiny a školní jídelny. Součástí školy ...
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. zajišťuje dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. Naše organizace poskytuje vzdělání ve více formách, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální. Dále nabízíme ...
Základní škola Jinočany, příspěvková organizace
Základní škola Jinočany je úplná vesnická škola s prvním a postupně se rozšiřujícím druhým stupněm. První stupeň je umístěn samostatně v nové budově, druhý stupeň postupně vzniká ve stávající budově školy s přilehlou zahradou. Obě budovy jsou blízko sebe a jsou propojeny průchodem přes školní zahradu. Kapacita školy je 300 žáků a navštěvují ...
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
Propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie nabízí Centrum BAZALKA. Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Naši speciální mateřskou školu navštěvují děti se zdravotním postižením. Pro každé dítě třídní učitel vypracuje individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben možnostem, schopnostem a ...
Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov
Základní škola Kojetín poskytuje komplexní základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. třídy. Patříme mezi středně velké školy, máme 21 kmenových tříd. K dispozici jsou moderně vybavené učebny, tělocvična s kompletním vybavením a odborné učebny. Příjemné prostředí dotváří naše galerie žákovských prací umístěná na školních chodbách. Najdete nás na ...
Základní škola a mateřská škola Syrovice,  okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Syrovice v okrese Brno-venkov poskytuje svým žákům kvalitní základní a předškolní vzdělání. Prioritou naší školy je kvalitní výuka a utváření zdravých vztahů mezi žáky založených na vzájemné důvěře, respektu, přátelství, úctě a toleranci. Dále naše škola provozuje školní družinu a také školní jídelnu. Naleznete nás ...
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
Základní škola Švabinského nabízí svým studentům rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka je vedena kvalifikovaným sborem a je zaměřena na práci se všemi žáky, kteří mají výběr ze 3 světových jazyků. Rovněž spolupracujeme s Mensou a jsme zapojeni do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými ...
Základní škola Vysoké Mýto
Jsme základní škola s již více než stoletou historií budovy školy v Jungmannových sadech ve městě Vysoké Mýto, kde se promítají události spjaté s dějinami naší země a v novější době především proměny našeho školství. V současné době jsme moderní základní školou pro žáky od 1. až do 9. třídy, která perfektně připravuje své žáky na budoucí úspěšné ...