Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov nabízí komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků. Naleznete nás na adrese K Sokolovně 452/13, Hradec Králové - Pouchov.
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Naše soukromá základní umělecká škola poskytuje svým studentům ucelené a komplexní múzické vzdělání. Žáci se mohou věnovat tanečnímu, výtvarnému, hudebnímu a literárně-dramatickému směru. Konkrétně jim naše škola může nabídnout výuku současného a klasického tance, sólového a komorního zpěvu, kresby či hry na kytaru, housle a další nástroje.
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Naše škola sdružuje činnost základní a střední školy. Zajišťujeme základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a naše praktická dvouletá škola je určena žákům se speciálními vzdělávacím potřebami a ukončenou povinnou školní docházkou. Máme dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem.
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Soukromá základní umělecká škola Blansko je čtyřoborovou základní uměleckou školu a žákům nabízí ucelené a komplexní múzické vzdělání. V naší škole se mohou věnovat tanečnímu, výtvarnému, hudebnímu a literárně-dramatickému směru. Studenti se zúčastňují nejen místních vystoupení, vystoupení na regionálních i republikových festivalech, ale dokonce ...
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská sdružuje činnost základní a střední školy. Poskytujeme základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a naše praktická dvouletá škola je určena žákům se speciálními vzdělávacím potřebami a ukončenou povinnou školní docházkou. Součástí školy je Přípravná třída. Přípravná třída ...
Základní škola Ořech, okr. Praha- západ, příspěvková organizace
Základní škola Ořech je malebná vzdělávací instituce, která se nachází ve vesničce Ořech na okraji Prahy. Tato škola, s více než stoletou historií, je domovem pro přibližně 60 dětí každý rok. Ačkoliv budova školy odráží svou dlouhou historii, uvnitř se skrývá moderně vybavené vzdělávací prostředí. Ve třech třídách školy se vyučuje pět ročníků ...
Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o.
Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o. je soukromá škola, která nabízí moderní a individuální vzdělávání pro děti od 3 do 15 let. Škola sídlí v Brně na adrese Mlýnská 225/4412 a má kapacitu pro 200 žáků základní školy a 50 dětí mateřské školy. Škola je zařazena do Rejstříku MŠMT a splňuje všechny požadavky státního kurikula. Žáci ...
Základní škola Zdechovice, okres Pardubice
Základní škola Zdechovice, okres Pardubice poskytuje vzdělání žákům I. stupně základní školy - v 1. až 5. ročníku. Škola je řazena do sítě škol jako malotřídní škola, je zřizovaná obcí Zdechovice a má kapacitu 60 žáků. Ročníky jsou spojovány v dvojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Škola ...
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 se věnuje ústavní výchově dětí a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Našim cílem je dětem předat veškeré znalosti a dovednosti, které jsou pro ně nepostradatelné v budoucím životě. Součástí našeho zařízení je také školní družina a školní ...
Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
Naše škola je umístěna ve staré budově, jejíž první části byly postaveny už na konci 19. století a už od počátku sloužily vzdělávacím účelům. Budova školy se nachází v blízkosti historického náměstí města Stříbra a poskytuje komplexní základní vzdělání pro žáky od první až do deváté třídy. Zázemí školy tvoří 26 učeben včetně odborných, ...
Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Základní škola J. Gutha-Jarkovského poskytuje kvalitní vzdělání pro děti od první až po devátou třídu. Zaměřujeme se na rozšířenou výukou cizích jazyků a kapacita naší školy činí 476 žáků. Naleznete nás na adrese Truhlářská 1120/22, Praha. Základní škola, ZŠ: - komplexní vzdělání pro 1. a 2. stupeň - kapacita školy 476 žáků - rozšířená ...
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov nabízí komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků. Zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická ...
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace
Základní škola Fryšták je moderní vzdělávací zařízení a poskytuje svým studentům kvalitní základní vzdělání od první do deváté třídy. Naše škola má kapacitu 430 žáků a její součástí je také školní jídelna a družina. Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se plně věnují dětem po stránce výchovné i vzdělávací. Škola disponuje moderně ...
Základní škola, Rudná, 5. května 583
Základní škola v Rudné u Prahy, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Rudná, je škola málotřídního typu, která poskytuje vzdělávání žákům prvního stupně od 1. do 5. ročníku a je spádovou školou pro obce Rudná a Drahelčice. Po ukončení prvního stupně vzdělávání přecházejí žáci buď do ZŠ, Masarykova 878 v Rudné nebo do jiných základních škol, ...
Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. V současné době má škola 18 tříd 1. - 9. ročníku (deset na 1. stupni a osm na 2. stupni), navštěvuje ji více než 400 žáků. Ve škole najdete kromě klasických tříd odborné pracovny informatiky, fyziky, chemie, ...
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné je je jednou z prvních svazkových škol, zřízených na území České republiky - vznikla k 1. 1. 2008. Hlavním rozdílem oproti tradičním školám je to, že zřizovatelem školy je svazek obcí. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. ...
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány. Základní škola: Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná ...
Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov
Základní škola Kojetín poskytuje komplexní základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. třídy. Patříme mezi středně velké školy, máme 21 kmenových tříd. K dispozici jsou moderně vybavené učebny, tělocvična s kompletním vybavením a odborné učebny. Příjemné prostředí dotváří naše galerie žákovských prací umístěná na školních chodbách. Najdete nás na ...
Základní škola a mateřská škola Syrovice,  okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Syrovice v okrese Brno-venkov poskytuje svým žákům kvalitní základní a předškolní vzdělání. Prioritou naší školy je kvalitní výuka a utváření zdravých vztahů mezi žáky založených na vzájemné důvěře, respektu, přátelství, úctě a toleranci. Dále naše škola provozuje školní družinu a také školní jídelnu. Naleznete nás ...
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
Základní škola Švabinského nabízí svým studentům rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka je vedena kvalifikovaným sborem a je zaměřena na práci se všemi žáky, kteří mají výběr ze 3 světových jazyků. Rovněž spolupracujeme s Mensou a jsme zapojeni do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými ...
Základní škola Vysoké Mýto
Jsme základní škola s již více než stoletou historií budovy školy v Jungmannových sadech ve městě Vysoké Mýto, kde se promítají události spjaté s dějinami naší země a v novější době především proměny našeho školství. V současné době jsme moderní základní školou pro žáky od 1. až do 9. třídy, která perfektně připravuje své žáky na budoucí úspěšné ...
Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.
Základní škola, Ostrava-Výškovice - Pohodová škola - nabízí komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu pro děti specifickými poruchami učení a chování (SPU a ADHD). Ve třídách se nachází maximálně 12 žáků a každý žák má individuální výukový plán. Vzdělávání a výchova jsou poskytovány v příjemném, klidném a bezpečném prostředí speciálními ...
Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.
Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů. Studovat u nás mohou žáci Prostorový design a sochařství, Konzervování a restaurování kamene, Malba v umění, designu a architektuře, Užitá fotografie a audiovizuální tvorba, Grafický design a ...
Základní škola a Mateřská škola pod Budčí, Zákolany, přísp.org.
Základní devítiletá škola pod Budčí s přidruženou mateřskou školou sídlí v obci Zákolany, na adrese Zákolany 50. Jsme škola s otevřenou atmosférou, kdy nabízíme bezpečné, rovnocenné a respektující prostředí pro každého žáka. Snažíme se děti zaujmout atraktivní výukou, motivovat je k osobnostnímu rozvoji a úspěchům v učení.Současně klademe důraz ...
Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Základní škola ve Štěpánově v okrese Olomouc, kterou navštěvuje cca. 600 dětí poskytuje svým žákům komplexní základní vzdělání. Dále také nabízíme širokou škálu kroužků a mimoškolních aktivit. Součástí školy je školní družina a jídelna. Naleznete nás na adrese Dolní 597/8a. Základní škola: - komplexní základní vzdělání - I. a II. stupeň - ...
Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Louka sídlí v obci Louka v okrese Hodonín. Jedná se o malotřídní školu s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Učíme se pro život“. K dispozici máme moderně a funkčně ...
Střední škola a základní škola Žamberk
Střední škola a základní škola Žamberk poskytuje základní vzdělání a střední vzdělání v odborném učilišti a praktické škole žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti si u nás mohou vybrat z oborů cukrář, řezník, uzenář, zedník, pečovatelka, provoz cukráren a dalších. Naše vzdělávací zařízení také disponuje školní jídelnou, družinou a ...
Základní škola Hranice je úplná základní škola s prvním i druhým stupněm, kdy jsou žáci vyučováni podle školního programu "Škola pro život". Již počtvrté jsme obhájili titul Ekoškola. Počtem asi 160 žáků s 16 pedagogickými pracovníky se řadíme mezi menší školy. Škola je umístěna ve dvou budovách propojených spojovací chodbou s šatnami. Ve staré ...